(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Servicii și Birouri

Direcția Urbanism Arhitect Șef

Direcția Urbanism Arhitect Șef

Birou Urbanism Atributii – Citeste mai mult Serviciul Fond Funciar, Cadastru Atributii...

Citeste mai mult
Serviciul Fond Funciar, Cadastru

Serviciul Fond Funciar, Cadastru

Atribuţii: Asigură întocmirea documentației privind punerea în aplicare a Legii nr.18/1991...

Citeste mai mult
Direcția Publică Asistență Socială

Direcția Publică Asistență Socială

Este serviciul public de interes local, fară personalitate juridică, aflată în subordinea...

Citeste mai mult
Serviciul Contabilitate, Financiar, Salarizare, Buget, Ordonanțare CFPP

Serviciul Contabilitate, Financiar, Salarizare, Buget, Ordonanțare CFPP

Principalele procese care se desfăşoară în cadrul serviciului Centralizarea datelor privind...

Citeste mai mult
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Serviciul Impozite si Taxe Locale

Serviciul Impozite şi Taxe Locale prestează servicii de stabilire, constatare, control, încasare...

Citeste mai mult
Serviciul Tehnic

Serviciul Tehnic

Urmărirea lucrărilor de investiții, transport public, fond locativ și achiziții publice...

Citeste mai mult
Birou Administrativ

Birou Administrativ

Atribuţii: Pe linie administrativă Administrarea și întreținerea domeniului public; Întocmirea...

Citeste mai mult
Birou Investiții

Birou Investiții

Principalele procese care se desfăşoară în cadrul biroului sunt: folosirea eficientă a banilor...

Citeste mai mult
Compartiment Licitații și Achiziții Publice

Compartiment Licitații și Achiziții Publice

În vederea realizării achizițiilor publice, Autoritatea Contractantă Municipiul Săcele a...

Citeste mai mult
Serviciul Poliția Locală

Serviciul Poliția Locală

Serviciul Poliţia Locală Săcele are ca scop exercitarea atribuţiilor privind apărarea...

Citeste mai mult
Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor

Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Săcele primeşte şi...

Citeste mai mult
Birou Cultură, Tineret, Sport, Turism

Birou Cultură, Tineret, Sport, Turism

Biroul are în structura sa: Compartiment Activități Culturale, Tineret Compartiment Activități...

Citeste mai mult
Birou Juridic

Birou Juridic

Biroul este subordonat direct Secretarului General al Municipiului Săcele Atribuţii: întocmeşte...

Citeste mai mult
Compartiment Arhivă

Compartiment Arhivă

Compartimentul este subordonat direct Secretarului General al Municipiului Săcele, Atribuţii...

Citeste mai mult
Compartiment Control Managerial

Compartiment Control Managerial

Controlul managerial este ansamblul elementelor unei entități organizaționale (inclusiv...

Citeste mai mult
Compartiment Audit Public Intern

Compartiment Audit Public Intern

Atribuţii elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară...

Citeste mai mult
Compartiment Resurse Umane

Compartiment Resurse Umane

Se ocupă cu gestionarea resurselor umane, începând cu întocmirea organigramei şi a statului de...

Citeste mai mult
Compartiment Relatii Publice Informatii Cetateni

Compartiment Relatii Publice Informatii Cetateni

Program cu Publicul Luni – Vineri: 8:00 – 16:00 Atribuţii Primeşte, îregistrează şi transmite...

Citeste mai mult
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, Securitate și Sănătate în Muncă

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, Securitate și Sănătate în Muncă

Atribuțiile serviciului voluntar pentru situații de urgență: Desfăşoară activităţi de informare...

Citeste mai mult