(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |  

Serviciul Fond Funciar, Registrul Agricol, Cadastru

Activitatea este coordonata de un sef serviciu

Atribuţii:

Asigura intocmirea documentatiei privind punerea in aplicare a Legii 18/1991, a Legii 169/1997, a Legii 1/2000, a Legii nr.247/2005.

Inregistreaza si tine evidenţa contractelor de arendare conform legii 16/1994.

Intocmeste documentatia necesara pentru proiectele de hotarari initiate de primar in vederea analizarii si emiterii de hotarari in consiliul local si pune in aplicare hotararile consiliului local.

Intocmeste documentatiile in vederea inchirierii pasunilor proprietate privata a Mun. Sacele, controlează şi îndrumă activitatea pe păşunile comunale (lucrări de execuţie, sancţiuni).

Colaboreaza cu celelalte directii si servicii din cadrul Primariei,in vederea aplicarii prevederilor legilor fondului funciar si nr.18/1991, republicata, Legii nr.169/1998 si Legea nr.1/2000;Legea 247/2005.

Participa la punerea in posesie a terenurilor restituite fostilor proprietari sau altor persoane indreptatite de legislatia in viguare.

Inregistreaza si asigura evidenta titlurilor de proprietate eliberate in baza in baza legilor fondului funciar.

Participa la constatarea pagubelor cauzate agricultorilor.

Colaboreaza cu serviciile publice descentralizate pentru agricultura, cu Centrul de Consultanta Agricola, cu circumscriptiile sanitar veterinare, etc.
Inregistreaza in Registrul Agricol si in format electronic declaratiile contribuabililor in baza documentatiilor precum.

Inregistreaza in Registrele Agricole societatile comerciale cu capital privat si cele cu capital mixt care detin terenuri agricole in exploatare.

Intocmeste certificatele si adeverintele pe baza datelor din registrul agricol, adeverinte pentru persoanele care nu detin teren agricol in vederea stabilirii ajutorului de somaj, precum si adeverinte pentru persoanele care nu detin in proprietate terenuri in vederea intocmirii dosarului pentru acordarea de burse scolare.

Intocmeste si avizeaza adeverinte privind situarea terenurilor in extravilan sau intravilan.

Asigura sprijin de specialitate producatorilor agricoli, si tine evidenta terenurilor agricole din intravilanul municipiului.

Intocmeste rapoartele privind situatia agricola a municipiului.

Completeaza certificatele de producator agricol.

Intocmeste evidenta terenurilor agricole degradate prin calamitati si face propuneri pentru analizarea acestor catastrofe.

Intocmeste darile de seama si rapoartele statistice privind datele din registrul agricol.

Furnizeaza la cerere date statistice solicitate de Directia judeteana de statistica, Directia Generala a Finantelor Publice.

Asigura impreuna cu organele sanitar-veterinare masurile necesare de prevenire a epidemiilor la animale si combaterea bolilor aparute in conditiile legislatiei in vigoare.

Verifica modul de cultivare a terenurilor agricole luand masuri in cadrul terenurilor degradate sau necultivate, prin aplicarea de contraventie.

Controleaza impreuna cu organele de specialitate regimul de folosire a pesticidelor si a altor substante chimice.

Solutioneaza in termen legal corespondenta repartizata spre rezolvare, inclusiv notele de audienta, interpelari formulate de catre consilierii locali punând la dispozitia consiliului local actele solicitate.

Intocmeste la cererea acestuia orice documentatie, rapoarte, care vor sta la baza promovarii unor proiecte de hotarari si pregateste orice materiale solicitate de catre consilieri in cadrul sedintelor si va raspunde in fata consiliului local de respectarea acestora, in termenele stabilite de lege.

Indeplineşte şi alte sarcini dispuse de conducerea Primăriei Municipiului Săcele.

Contact

Program
Luni, Miercuri, Vineri: 08:00 – 12:00
Marți – Joi: 08:00 – 16:00

Telefon0268/276164, Interior 154, 130;

print
Citeste Pagina Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close