(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 20 octombrie - 6.20  |  

Serviciul Fond Funciar, Registrul Agricol, Cadastru

Atribuţii:

 1. Asigură întocmirea documentației privind punerea în aplicare a Legii nr.18/1991, Legii nr. 169/1997, Legii nr.1/2000, Legii nr.247/2005 și Legii nr.165/2013.
 2. Înregistrează și ține evidenţa contractelor de arendare conform Legii 16/1994.
 3. Întocmește procedurile și ține evidența vânzării terenurilor extravilane conform Legii 17/2014.
 4. Întocmește documentația necesară pentru proiectele de hotarâri inițiate de primar în vederea analizării și adoptării de hotarâri de consiliul local și asigură punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local, conform atribuțiilor ce le revin.
 5. Întocmește documentațiile în vederea închirierii pășunilor proprietate privată a municipiul Săcele, controlează şi îndrumă activitatea pe păşunile comunale (lucrări de execuţie, sancţiuni).
 6. Colaborează cu celelalte structuri de specialitate din cadrul Primăriei, în vederea aplicării prevederilor legilor fondului funciar și Legii nr.18/1991, republicata, Legii nr.169/1998; Legea nr.1/2000; Legea nr. 247/2005 și Legea nr.165/2013.
 7. Participă la punerea în posesie a terenurilor restituite foștilor proprietari sau altor persoane îndreptățite de legislația în vigoare.
 8. Înregistrează și asigură evidența titlurilor de proprietate eliberate în baza legilor fondului funciar.
 9. Colaborează cu serviciile publice descentralizate pentru agricultură, cu Centrul de Consultantă Agricolă, cu circumscripțiile sanitar veterinare.
 10. Înregistrează în Registrul Agricol și în format electronic declarațiile contribuabililor în baza documentațiilor înaintate.
 11. Înregistreazăîn Registrele Agricole societățile comerciale cu capital privat și cele cu capital mixt care dețin terenuri agricole în exploatare. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE Regulament de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele Pag 65/81
 12. Întocmește certificatele și adeverințele pe baza datelor din registrul agricol, adeverințe pentru persoanele care nu dețin teren agricol în vederea stabilirii ajutorului de somaj, precum și adeverințe pentru persoanele care nu dețin în proprietate terenuri în vederea întocmirii dosarului pentru acordarea de burse școlare.
 13. Întocmește și avizează adeverințe privind situarea terenurilor în extravilan sau intravilan.
 14. Asigură sprijin de specialitate producătorilor agricoli, și ține evidența terenurilor agricole din intravilanul municipiului.
 15. Întocmește rapoartele privind situația agricolă a municipiului.
 16. Completează certificatele de producător agricol.
 17. Întocmește evidența terenurilor agricole degradate prin calamități și face propuneri pentru analizarea acestor catastrofe.
 18. Întocmește dările de seamă și rapoartele statistice privind datele din registrul agricol.
 19. Furnizează la cerere date statistice solicitate de Direcția Județeană de Statistică, Direcția Generală a Finanțelor Publice.
 20. Asigură împreună cu organele sanitar-veterinare măsurile necesare de prevenire a epidemiilor la animale și combaterea bolilor apărute în condițiile legislației în vigoare.
 21. Verifică modul de cultivare a terenurilor agricole luând măsuri în cadrul terenurilor degradate sau necultivate, prin aplicarea de contravenții.
 22. Controlează împreună cu organele de specialitate regimul de folosire a pesticidelor și a altor substanțe chimice.
 23. Soluționează în termen legal corespondența repartizată spre rezolvare, inclusiv notele de audiență, interpelări formulate de către consilierii locali punând la dispoziția consiliului local actele solicitate.
 24. Întocmește orice documentații, rapoarte, care vor sta la baza promovării unor proiecte de hotărâri, pregătește orice materiale solicitate de către consilieri în cadrul ședințelor și va răspunde în fața consiliului local de respectarea acestora, în termenele stabilite de lege.
 25. Îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de conducerea Primăriei Municipiului Săcele.

Fond Funciar 

Acte necesare însoțite de formularele aferente acestora din cadrul compartimentului FOND FUNCIAR:

Registrul Agricol

Acte necesare însoțite de formularele aferente acestora din cadrul compartimentului REGISTRUL AGRICOL:

Compartiment Patrimoniu

Compartimentul este subordonat Serviciului Fond Funciar, Registrul Agricol, Cadastru.

Atributii – Citeste mai mult

Formulare

 1. Cerere Eliberare Adeverință Apia
 2. Declarație consimțământ prelucrarea datelor cu caracter personal
 3. Declarație pentru eliberarea Ordinului Prefectului
Vezi toate articolele
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close