(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 10 august - 4.55  |  

Compartiment Relatii Publice Informatii Cetateni

Program cu Publicul

Luni – Vineri: 8:00 – 16:00

Atribuţii

Primeşte, îregistrează şi transmite documentele care intră/ies din Primărie.

Inregistrează citaţiile de la Judecătoria Braşov, Tribunal,Tribunalul pentru Minori,Curtea de Apel.

Primeşte, îregistrează şi transmite documentele pentru Primar, Viceprimar şi Secretar.

Aplică stampilele instituţiei pentru legalitate şi pentru expediţie pe acte şi înscrisuri.

Primeşte înregistrează şi transmite documentele interne, între servicii.

Listează zilnic borderourile pentru Serviciul Secretariat-Arhivă.

Pregăteşte zilnic şi trimite condicile cu corespondenţa pentru Primar, Viceprimar şi Secretar.

Repartizează zilnic presă la Compartimentele Primăriei, ţine evidenţa derulării abonamentelor de presă şi colaborează cu distribuitorii de presă.

Oferă consultanţă şi asistenţă pentru rezolvarea problemelor cetăţenilor.

Oferă informaţii de interes public.

Inregistrează solicitările pentru intervenţii de urgenţă.

Transferă dosarele de lucru la serviciile de specialitate.

Transferă dosarele de lucru la serviciile publice subordonate Consiliului Local.

Are obligaţia să păstreze secretul de serviciul precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele .informaţiile sau documentele de care iau la cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice ,în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public.

Inregistrează facturile de lucru ale firmelor cu care Primăria are contracte pentru servicii publice (firme de salubritate, de întreţinere a iluminatului public e.t.c).

Primeşte, înregistrează şi transmite documentele privind autorizarea activităţii de taximetrie.

Răspunde de bună funcţionare a echipamentelor şi instalaţiilor electronice aflate în dotarea postului.

Este interzisă folosirea oricăror mijloace electronice de copiere a datelor (dischete, cd-uri, USB-universal serial bus) pe echipamentele informatice aflate în dotare.

Duce la îndeplinire orice alte sarcini trasate de şefi ierarhici.

Preluarea de la compartimente pe bază de inventariere a dosarelor constituite.

Intocmirea de inventare pentru documentele fără evidenţă aflate în depozit.

Asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din arhivă pe baza registrului de evidenţă curentă.

Eliberează copii solicitate de cetăţeni în conformitate cu legile în vigoare.

Pune la dizpozitie pe bază de semnătura şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare, la restituire verificând integritatea documentului împrumutat.

Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale, menţine ordinea şi curăţenia în depozitul de arhivă.

Punem la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentelor solicitate cu prilejul acţiunilor de control privind situaţia arhivelor de la creator.

Asigură legarea, numerotarea documentelor ce urmează a fi predate pe bază de Proces-verbal, în arhivă.

Se deplasează de câte ori este necesar la Instituţia Prefectului, Direcţia de Muncă Tribunal, Camera de Comerţ pentru înaintarea unor documente.

Contact

Telefon 0268/276.164

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close