(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Serviciul Impozite si Taxe Locale

Serviciul Impozite şi Taxe Locale prestează servicii de stabilire, constatare, control, încasare a impozitelor şi taxelor locale, a dobânzilor, penalităţilor, amenzilor, concesiunilor şi a altor contribuţii care fac venit la bugetul local, de soluţionare a contestaţiilor şi a altor contribuţii, de soluţionare a contestaţiilor şi plângerilor cu privire la acestea.

Atribuții

Organizează şi asigură acţiunea de stabilire şi constatare a impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice; Întocmeşte borderourile de debite şi scăderi, urmăreşte operarea lor şi asigură transferarea acestora spre încasare…
Citeste mai mult.

Compartiment Urmărire Recuperare Debite

Este subordonat Serviciului de Impozite şi Taxe Locale.

Atribuții – Citeste Mai Mult

Modalitati de plata a impozitelor si taxelor

Serviciul de Impozite si Taxe Locale pune la dispozitia contribuabililor o paleta larga de servicii menite sa limiteze timpul pe care trebuie sa-l acorde in vederea achitarii impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local al mun. Sacele.

 1. PLATA CU NUMERAR

Se poate efectua plata în numerar, apeland la casieria noastra situata in Sacele, str. Mihai Eminescu nr.4

 1. PLATA CU ORDIN DE PLATA

(se poate face prin banca unde contribuabilul are cont deschis)
Persoanele juridice şi persoanele fizice pot achita cu ordin de plata impozitele si taxele aferente bugetului local al mun. Sacele:
Banca: Trezoreria Sacele
Beneficiar: Primaria mun. Sacele
C.U.I. 4317649
Pentru codul de cont corespunzator platii dorite, va rugam accesati Lista conturi IBAN

 1. PLATA CU CARD

Serviciul de Impozite si Taxe Locale, pune la dispozitia contribuabililor terminale POS pentru derularea tranzactiilor prin intermediul cardurilor (P.O.S.).

 1. PLATA PRIN GHISEUL.RO(Sistemul National Electronic de Plata Online cu Cardul Bancar)

Persoanele fizice pot achita toate obligatile fiscale locale datorate bugetului local al mun. Sacele si prin site-ul www.ghiseul.ro operat de catre Centrul National pentru Managementul Societatii Informationale,

 1. PLATA PRIN MANDAT POSTAL

Contribuabilul se prezinta la oficiul postal si achita suma ce reprezinta impozitul pe cladire, teren sau auto.

Mandatul poştal trebuie să conţină următoarele:

 • nume plătitor;
 • adresa (persoane fizice) sau cod fiscal (persoane juridice);
 • suma achitată;
 • beneficiarul: Primaria mun. Sacele;

Termene de plată

Termenele de plată pentru persoanele fizice și juridice sunt:
Termenul 1 – 31 martie
Termenul 2 – 30 septembrie

Impozitul pe clădiri, teren și mijloace de transport, datorat bugetului local al mun. Sacele de către contribuabil, de până la 50 de lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Impozitul pe cladiri si teren este anual și se datorează începând cu data de 1 ianuarie, până la data de 31 decembrie a anului fiscal

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, teren sau mijloace de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabil, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10 %.

Neplata la termen a obligațiilor fiscale implică majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Taxa pentru servicii de reclamă si publicitate se varsă la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei în care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate.

Taxa specială pentru promovarea turistică denumita “Taxa hotelieră” se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei in care s-a colectat aceasta taxă.

Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Neplata la termen a obligațiilor atrage majorari conform prevederilor legale în vigoare.

În cazul în care nu se vor achita obligaţiile fiscale la termenul prevăzut de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicat, se va proceda la următoarele etape de executare silită: poprirea veniturilor şi/sau sechestrarea bunurilor mobile şi imobile, aflate în proprietatea debitorului.

 

Instiintare privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor conform Legii nr.260/04.11.2008

In conformitate cu prevederile art. (3) din Legea nr.260/04.11.2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, vă reamintim faptul că persoanele fizice și juridice sunt obligate să își asigure împotriva dezastrelor naturale toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale.

Prezenta notificare este valabila doar daca, nu s-a încheiat încă asigurarea obligatorie a locuințelor, în condițiile Legii nr. 260/2008.

Precizăm că primele de asigurare sunt raportate la suma asigurată corespunzătoare tipului clădirii, stabilit în funcție de materialele din care este construită, în condițiile Legii nr. 260/2008.

Vă rugăm să procedați la îndeplinirea obligației de încheiere a polițelor de asigurare obligatorie a locuințelor, având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art.29 alin.1 și alin.2 din Legea nr. 260/04.11.2008, constituiecontravenții nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare a locuințelor prevăzute la art. 3 alin. (1), cu excepţia cazurilor în care persoanele respective se află în situaţia prevăzută la art. 11 sau nu a expirat perioada prevăzută la art. 32, precum și nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute la art. 10, care se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

 

Program de lucru Casierie:

Luni, Miercuri, Vineri:

 • orele   8:00 – 14:00

 Marti, Joi:

 • orele   8:00 – 14:00
 • orele   14:30 –  18:00
 1. Program de lucru Inspectori (Ghișeu)

Luni, Miercuri, Vineri:

 • orele   8:00 – 12:00

Marti, Joi:

 • orele   8:00 – 12:00
 • orele   14:00 –  16:00

 Formulare

 • Model 2016 ITL – 001 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri rezindențiale/nerezidențiale/mixte pentru persoane fizice – apasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 002 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri rezindențiale/nerezidențiale/mixte pentru persoane juridice – apasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 003 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul pentru persoanele fizice – apasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 004 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice/juridice – apasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 005 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice – apasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 006 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone, aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice – apasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 007 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei asupra mijloacelor de transport pe apă, aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice – apasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 010 – Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local – apasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 011 – Certificat de atestare fiscalã pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local – apasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 012 – Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice – apasă pentru detalii 
 • Model 2016 ITL – 013 – Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local – apasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 014Declarație fiscală și Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridiceapasă pentru detalii  
 • Model 2016 ITL – 015 – Declarație fiscală și Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitateapasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 016 – Declarație pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transportapasă pentru detalii
 • Cerere Incetare Structura Afisajapasă pentru detalii
 • Cerere Restituire Sumeapasă pentru detalii
 • Cerere Schimbare Sediu Socialapasă pentru detalii
 • Declaratie Decont PJ Taxa Hotelieraapasă pentru detalii

Conturi IBAN

 • Lista Conturi IBANapasă pentru detalii
 • REDEVENTE MINIERE:

  CONT IBAN: RO90TREZ13621A300501XXXX

  COD FISCAL: 4317649

 • Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire – RO50TREZ13621A470400XXXX
  1. Informare Privind Modalitatiile de Plata a Impozitelor, Taxelor si Amenzilor catre Bugetul Local
  2. Informare Privind Impozitul pe Cladiri

print