(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 20 octombrie - 6.20  |  

Serviciul Impozite si Taxe Locale

Serviciul Impozite şi Taxe Locale prestează servicii de stabilire, constatare, control, încasare a impozitelor şi taxelor locale, a dobânzilor, penalităţilor, amenzilor, concesiunilor şi a altor contribuţii care fac venit la bugetul local, de soluţionare a contestaţiilor şi a altor contribuţii, de soluţionare a contestaţiilor şi plângerilor cu privire la acestea.

Atribuții

Organizează şi asigură acţiunea de stabilire şi constatare a impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice; Întocmeşte borderourile de debite şi scăderi, urmăreşte operarea lor şi asigură transferarea acestora spre încasare…
Citeste mai mult.

Compartiment Urmărire Recuperare Debite

Este subordonat Serviciului de Impozite şi Taxe Locale.

Atribuții – Citeste Mai Mult

Modalitati de plata a impozitelor si taxelor – persoane fizice

Serviciul de Impozite si Taxe Locale pune la dispozitia contribuabililor o paleta larga de servicii menite sa limiteze timpul pe care trebuie sa-l acorde in vederea achitarii impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local al mun. Sacele.

1. PLATA CU NUMERAR

Se poate efectua plata în numerar, apeland la casieria noastre situate in Sacele, str. Mihai Eminescu nr.4

2. PLATA CU ORDIN DE PLATA

(se poate face prin banca unde contribuabilul are cont deschis)
Persoanele juridice şi persoanele fizice pot achita cu ordin de plata impozitele si taxele aferente bugetului local al mun. Sacele:
Banca: Trezoreria Sacele
Beneficiar: Primaria mun. Sacele
C.U.I. 4317649
Pentru codul de cont corespunzator platii dorite, va rugam accesati Lista conturi IBAN

3. PLATA CU CARD

Serviciul de Impozite si Taxe Locale, pune la dispozitia contribuabililor terminale POS pentru derularea tranzactiilor prin intermediul cardurilor (P.O.S.).

4. PLATA PRIN GHISEUL.RO (Sistemul National Electronic de Plata Online cu Cardul Bancar)

Persoanele fizice pot achita toate obligatile fiscale locale datorate bugetului local al mun. Sacele si prin site-ul www.ghiseul.ro operat de catre Centrul National pentru Managementul Societatii Informationale,

5. PLATA PRIN MANDAT POSTAL

Contribuabilul se prezinta la oficiul postal si achita suma ce reprezinta impozitul pe cladire, teren sau auto.

Termene de plată

Termenele de plată pentru persoanele fizice și juridice pentru anul 2020, sunt:
Termenul 1 – 30 iunie
Termenul 2 – 30 septembrie

Impozitul pe clădiri, teren și mijloace de transport, datorat bugetului local al mun. Sacele de către contribuabil, de până la 50 de lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, teren sau mijloace de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabil, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10 %.

Neplata la termen a obligațiilor fiscale implică majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Taxa pentru servicii de reclamă si publicitate se varsă la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei în care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate.

Taxa specială pentru promovarea turistică denumita “Taxa hotelieră” se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei in care s-a colectat aceasta taxă.

Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Taxa pe clădiri/teren se plăteste lunar, pana la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosință.

Neplata la termen a obligațiilor atrage majorari conform prevederilor legale în vigoare.

Program de încasări:

Luni, Miercuri, Vineri:

 • orele   8:00 – 12:30
 • orele   13:00 – 14:00

 Marti, Joi:

 • orele   8:00 – 14:00
 • orele   14:30 –  18:00

Formulare

 • Model 2016 ITL – 001 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri rezindențiale/nerezidențiale/mixte pentru persoane fizice – apasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 002 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri rezindențiale/nerezidențiale/mixte pentru persoane juridice – apasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 003 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul pentru persoanele fizice – apasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 004 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice/juridice – apasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 005 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice – apasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 006 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone, aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice – apasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 007 – Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei asupra mijloacelor de transport pe apă, aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice – apasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 010 – Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local – apasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 011 – Certificat de atestare fiscalã pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local – apasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 012 – Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice – apasă pentru detalii 
 • Model 2016 ITL – 013 – Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local – apasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 014Declarație fiscală și Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridiceapasă pentru detalii  
 • Model 2016 ITL – 015 – Declarație fiscală și Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitateapasă pentru detalii
 • Model 2016 ITL – 016 – Declarație pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transportapasă pentru detalii
 • Cerere Incetare Structura Afisajapasă pentru detalii
 • Cerere Restituire Sumeapasă pentru detalii
 • Cerere Schimbare Sediu Socialapasă pentru detalii
 • Declaratie Decont PJ Taxa Hotelieraapasă pentru detalii

Conturi IBAN

 • Lista Conturi IBANapasă pentru detalii
 • Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire – RO50TREZ13621A470400XXXX
 1. Informare Privind Modalitatiile de Plata a Impozitelor, Taxelor si Amenzilor catre Bugetul Local
 2. Informare Privind Impozitul pe Cladiri
 3. print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close