(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Direcția Publică Asistență Socială

Este serviciul public de interes local, fară personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local şi are rolul de a asigura la nivelul municipiului Sacele, înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii municipiului Sacele.

Direcția Publică Asistență Socială a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr.106/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărul de personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele, astfel încât, funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.

Primăria Municipiului Săcele acorda servicii sociale prin Direcția Publică Asistență Socială. Primarul Municipiului Sacele Ing.Virgil Popa, asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

Adresa: Strada Mihai Eminescu, NR.4, Sacele 505600, Romania
Tel/fax: + 40 0268 276.164/ 273.091
E-mail: primaria@municipiulsacele.ro

Program de Lucru cu Publicul

Marţi, Miercuri, Joi: 8:30 – 12:00

Serviciul de Asistență Socială

Atributii – Citeste mai mult

Serviciile aflate in cadrul asistentei sociale:

 1. Compartiment Autoritate Tutelară și Protecția Copilului
 2. Compartiment Asistență Medicală Comunitară
 3. Cantina de Ajutor Social
 4. Compartiment Educație Timpurie

Prin serviciile aflate la nivelul Primăriei Municipiului Săcele în cadrul Direcția Publică Asistență Socială , se urmăreşte să se asigure furnizarea de servicii sociale reale şi de calitate pe termen lung, care, implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, a şomerilor, a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane defavorizate din municipiul Sacele în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Serviciile sociale sunt destinate/adresate următoarelor categorii de beneficiari:
 1. copilului şi/sau familiei;
 2. persoanelor cu dizabilităţi;
 3. persoanelor vârstnice;
 4. victimelor violenţei în familie;
 5. persoanelor fără adăpost;
 6. persoanelor cu diferite adicţii (consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc.);
 7. victimelor traficului de persoane;
 8. persoanelor private de libertate;
 9. persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune;
 10. persoanelor cu afecţiuni psihice;
 11. persoanelor din comunităţi izolate;
 12. şomerilor de lungă durată;
 13. aparţinătorii beneficiarilor.

Apasa pe linkurile de mai jos pentru a ajunge la actele necesare:

 1. CUM POATE FI ACCESAT SERVICIUL SOCIAL?
 2. ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL
 3. ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI
 4. ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA si PRELUNGIREA CERTIFICATUL DE HANDICAP
 5. ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZATIEI/STIMULENTULUI PENTRU CRESTEREA COPILULUI
 6. ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE PLASAMENT FAMILIAL
 7. ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE REINTEGRARE
 8. DOCUMENTE NECESARE PENTRU COPIII CU PARINTI PLECATI LA MUNCA IN STRAINATATE
 9. AUTORITATEA TUTELARĂ
 10. ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI
 11. ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE INDEMNIZATIE/STIMULENT CRESTERE COPIL
 12. ACTE PENTRU A BENEFICIA DE SERVICII SOCIALE LA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL
 13. SERVICII SOCIALE ACORDATE LA CENTRUL DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN SITUATII DE RISC
 14. ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ
 15. CHESTIONAR PRIVIND DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE

Primarul Municipiului Sacele Ing.Virgil Popa, asigura condiţiile furnizării unor servicii sociale reale si de calitate pe termen lung, care, implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi persoanelor din comunitate,a persoanelor fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, a şomerilor, a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane defavorizate din municipiul Sacele, menite sa creasca increderea comunitatii in sprijinul acordat de institutiile statului si nu in ultimul rand, cresterea increderii populatiei in realizarile efectuate la nivelul Primăriei Municipiului Săcele.

Cereri Tip:

 1. Cerere eliberare card legitimatie parcare gratuita
 2. Cerere handicap
 3. Cerere rovinieta asistent personal
 4. Cerere rovinieta insotitor persoana cu handicap grav
 5. Cerere rovinieta persoana cu handicap
 6. Fisa evaluare psihologica copii
 7. Fisa medicala sintetica pentru copii cu handicap
 8. Fisa psihopedagogica
 9. Formular ajutor social
 10. Formular alocatie stat
 11. Formular ASF
 12. Formular incalzire gaz / lemne / energie electrica
 13. Formular indemnizatie crestere copil
 14. Formular tichete gradinita
 15. Model adeverinta indemnizatie crestere copil
 16. Scrisoare medicala
 17. Cerere Acordare Indemnizatie Lunara
 18. Cerere Evaluare Complexa Grad Handicap
 19. Notificare Parinti Cu Copii Plecati In Strainatate
 20. Declaratie Rude Strainatate
 21. Cerere (Declarație pe propria răspundere) privind acordarea unor drepturi de asistență socială – 2021;
Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate la nivelul Municipiului Sacele si Planul de Acţiune în vederea implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordatede furnizorii publici şi privaţi la nivelul Municipiului Sacele pentru perioada 2018-2020
Proiecte și Evenimente organizate pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social Săcele
 1. Eveniment: Ziua Copilului 1 Iunie 2018
 2. Eveniment: Moș Crăciun și Bulgăraș, ajutorul lui Moș Crăciun, vin să împartă daruri copiilor!
 3. Campanie de informare a producătorilor și a agenților economici asupra risipei alimentare;
 4. Raportul de Activitate a Cantinei de Ajutor Social pentru anul 2018;

Campanie de Informare a Comunităţii din Municipiul Săcele privind Violenţa în Familie Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Familie

Citeste Campania

Telefoane utile din judeţul Brașov:
 • Linie telefonică gratuită pentru ajutor specializat: 0800 500 333
 • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov – 0268 417 100 / pentru urgenţe – 116 111 (gratuit, apelabil doar din retelele Romtelecom si Telekom) – intre 08.00 – 00.00
 • Asociația Pas Alternativ Braşov– consiliere – 0745 852 646
 • Biserica Reformata Casa Sperantei Braşov – adapost, consiliere – 0268 360 470
 • Fundatia Emmanuel localitatea Ghimbav, judetul Brasov, – adapost – 0268 252 259
 • Asociatia Catharsis Braşov – consiliere – 0268 324 888
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close