(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |  

Birou Administrativ

Activitatea este coordonata de un sef serviciu

 • întocmeşte referatele de necesitate pentru demararea procedurilor de achiziţie publică, caiete de sarcini, cereri de ofertă, pentru contractele de achiziţie
 • avizează plata facturilor ce reprezintă bunuri si prestări servicii contractate : energie electrică, apa-canal, încalzire, chirie, salubrizare, calculatoare, telefonie fixa, telefonie mobilă, etc.
 • supraveghează lucrările de reparaţii efectuate în sediile aparţinînd Primăriei Municipiului Săcele.
 • întreţine autovehiculele din parcul auto din cadrul Primăriei prin achiziţie de carburanţi, revizii, inspecţii tehnice, reparaţii auto , asigurare (RCA;CASCO), înregistrarea vehiculelor pentru care nu existặ obligaţia înmatriculării, precum si alte aspecte ce ţin de punerea in circulaţie a autovehiculelor.
 • întocmeste documentaţia înaintată de către solicitanţi pentru obţinerea autorizaţiilor şi permiselor de circulaţie de liberă trecere pentru autovehicule de transport marfă cu restricţii de circulaţie
 • întreţine şi amenajeză zonele de agrement, recreere şi zone verzi prin reparaţii mobilier urban, elemente de joacă pentru copii , dotari urbane(bănci de odihnă, coşuri de gunoi stradal, pergole , jardiniere, etc.) plantare flori şi material dendrologic, cosit iarbă, tundere gard viu, etc.
 • monitorizează si coordonează activitaţiile de ecologizare si salubrizare pe raza Municipiului‚ colectarea deşeurilor menajere, deşeurilor accidentale, salubrizarea stradala, montarea de ecoinsule pentru colectarea selectiva a deşeurilor respectiv deşeuri menajere, hărtie şi plastic, ecologizarea-salubrizarea zonelor turistice, parcuri etc.
 • coordonează activitatea de deszăpezire si combaterea poleiului a străzilor şi a aleilor pietonale din Municipiu precum şi menţinerea acestora în stare optimă de circulaţie în sezonul rece;
 • monitorizeaza scurgerile de apă de pe versanţi, curăţarea rigolelor, canalelor pluviale şi menajere, efectuarea decolmatarilor acestora.
 • coordonarea acţiunii de dezinsecţie, deratizare pe domeniul public;
 • coordonează activitatea de ecarisaj, gestionarea câinilor fără stăpân , de pe raza teritorială a Municipiului, soluţionarea petiţiilor privind atacul animalelor sălbatice
 • coordonează şi ţine evidenţa persoanelor care efectuează muncă în folosul comunitaţii şi a persoanelor beneficiare de ajutor social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, conform planului de acţiuni avizat de Consiliul Local al Mun. Săcele
 • coordoneaza întreţinerea si gestionarea sistemelor IT şi a serviciilor de operare de siteuri din cadrul Primăriei
 • în relaţia cu cetăţenii Municipiului se soluţionează cererile şi petiţiile adresate Serviciului Administrativ în conformitate cu Ordonanta nr. 27/2002;

Contact

Telefon 0268/276164, Interior: 125, 128

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close