(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Birou Administrativ

Atribuţii:

Pe linie administrativă
 1. Administrarea și întreținerea domeniului public;
 2. Întocmirea planului de investiții pentru gospodăria comunală și locativă, întreprinzând toate acțiunile necesare și urmărind modul de realizare a acestora;
 3. Analizează și propune lucrările și fondurile necesare administrării și întreținerii străzilor, zonelor și spațiilor publice, precum și lucrări de investiții de gospodărire comunală;
 4. Urmărește realizarea lucrărilor aprobate; întocmește proiectul de execuție a lucrărilor tehnico-edilitare de pe raza teritorială a orașului și urmăreste respectarea lui;
 5. Asigură documentația de execuție pentru lucrările de reparații și întreținere a străzilor, trotuarelor și răspunde de executarea acestor lucrări;
 6. Asigură verificarea pentru decontarea lucrărilor de reparații pentru străzi și iluminat public; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE Regulament de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele Pag 31/81
 7. Face propuneri pentru întocmirea unor contracte ce cuprind prestări de servicii şi utilităţi necesare Primăriei Municipiului Săcele;
 8. Asigură întreţinerea şi funcţionarea în bune condiţii a sediilor primăriei, supraveghează lucrările de reparaţii efectuate în sediile aparţinând Primăriei Municipiului Săcele;
 9. Urmăreşte şi verifică activitatea de deratizare interioară în clădirile primăriei şi exterior de pe raza Municipiului Săcele;
 10. Asigură curăţenia în clădirile primăriei;
 11. Întocmește actele necesare care însoţesc facturile furnizorilor de servicii (referat, comandă, propunere, angajament, ordonanţare de plată, proces verbal de recepţie lucrări, bonuri de consum şi note de recepţie);
 12. Verifică facturile pentru furnizorii de utilităţi şi servicii;
 13. Întocmește actele necesare pentru plata utilităților ( facturi consum gaz metan, consum apă, servicii de telefonie fixă şi mobilă, facturi de iluminat public și din cadrul Primăriei Municipiului Săcele );
 14. Eliberează adeverinţe necesare pentru firme de asigurări, în situaţii de calamităţi naturale;
 15. Întocmește documentele necesare pentru plata abonamentelor (pensionari, elevi, studenţi, persoane cu dizabilităţi ), respectiv pentru plata compensației la transport, în condițiile hotărârii de consiliul local;
 16. Eliberează permise de Libera Trecere pe raza Mun. Săcele, înregistrează utilaje agricole, scutere;
 17. Face propuneri pentru elaborarea unor noi proceduri operaţionale, necesare optimizării activităţilor de serviciu;18. La încheierea fiecărui an, pregăteşte documentele serviciului administrativ în vederea predării în arhivă;
 18. Colaborează cu furnizorii de servicii, pentru utilizarea serviciilor puse la dispoziţie;
 19. Face propuneri pentru întocmirea unor contracte ce cuprind prestări de servicii şi utilităţi necesare Primăriei Municipiului Săcele;
 20. Asigură baza materială pentru organizarea şi pregătirea alegerilor ( pregătirea sălilor pentru toate secțiile de votare ), transport;
 21. Asigură frontul de lucru al beneficiarilor Legii 416 / 2001 – supraveghează şi verifică munca prestată de beneficiarii legii;
 22. Asigură front de lucru şi supraveghează persoanele care execută ore de muncă în folosul comunităţii;
 23. Răspunde și gestionează parcul auto al Primăriei Municipiului Săcele (reparaţii auto, piese schimb, combustibil auto, RCA; ITP; CASCO; ROVIGNETĂ);
 24. Coordonează transportul personalului în interes de serviciu – local şi delegaţii;
 25. Asigură implementarea procedurilor de lucru, fişelor de proces aferente activităţii desfăşurate;
 26. Participarea în diferite comisii potrivit activității desfășurate ( recepţie servicii, deszăpezire, situaţii de urgenţă în caz de calamităţi );
 27. Colaborează, prin prisma activității pe care o desfășoară, în mod direct cu autorități, instituţii publice și alte persoane juridice publice sau private;
Pe linie de întreținere urbană:
 1. Urmărește activitatea de montare şi întreţinere a băncilor de odihnă, a coşurilor de gunoi stradal, pergolelor, jardinierelor şi a altor dotări urbane (ceasuri publice, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE Regulament de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele Pag 32/81 monumente şi statui, parcuri de joacă pentru copii, dotare şi întreţinere elemente de joacă pentru copii);
 2. Repararea și întreținerea străzilor, podurilor, curățarea și amenajarea sanțurilor, modernizarea drumurilor existente;
 3. Întreținerea în bună stare a construcțiilor existente, repararea și zugrăvirea periodică a acestora;
 4. Organizarea de acțiuni pentru igienizarea localităților prin dezinsecție, dezinfecție și deratizare ; Pe linie de întreținere spații verzi, cursuri de ape, rigole, canale pluviale, ecarisaj etc. 1. Plantare pomi şi arbuşti; 2. Dotarea, organizarea funcţionării şi întreţinerea terenurilor de joacă din parcuri şi cartiere; 3. Gestionare de spaţii verzi şi locuri de joacă ( plantare flori, gard viu şi întreţinerea lor, toaletarea copacilor, tuns iarbă, tuns gard viu ); 4. Decolmatări rigole şi canale pluviale;
 5. Curăţarea şi întreţinerea cursurilor de ape ( Dîrbav, Timiş );
 6. Supraveghează activitatea de prindere, tratare şi gestionare a câinilor comunitari;.
Pe linie de salubrizare și deszăpezire:
 1. Urmăreşte şi verifică permanent desfăşurarea activităţilor de deszăpezire de pe raza Municipiului Săcele;
 2. Urmăreşte şi verifică desfăşurarea activităţilor de cosit, adunat şi transportat iarba;

Compartiment Gestiune

Compartimentul este subordonat Biroului Administrativ

Atribuții:
 1. Aprovizionarea cu materiale, tipărituri şi imprimate necesare activităţii primăriei conform necesarului întocmit de fiecare compartiment;
 2. Ținerea la zi a gestiunii obiectelor de inventar, a furniturilor de birou etc;
 3. Întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziţiile mijloacelor fixe şi a consumabilelor ce aparţin activităţii administrative şi de deservire;
 4. Întocmirea comenzilor, recepţia, darea în inventar şi în consum a bunurilor achiziţionate;
 5. Efectuează operaţiuni de intrare în gesiune a mărfii /recepţia fizică în baza documentelor de intrare;
 6. Verifică documentele la introducerea NIR-ului şi semnalează eventualele neconcordanţe ;
 7. Înregistrează, prelucrează şi păstrează informaţiile referitoare la situaţia stocurilor;
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close