(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Compartiment Control Managerial

Controlul managerial este ansamblul elementelor unei entități organizaționale (inclusiv resursele, sistemele, procesele, cultura, structura și sarcinile) care, în mod colectiv, îi ajută pe oameni să realizeze obiectivele entității publice, grupate în trei categorii: eficacitatea și eficiența funcționării; fiabilitatea informației interne și externe; respectarea legilor, regulamentelor și politicilor interne.

Atribuţii

 1. Elaborarea proiectelor privind dezvoltarea standardelor de control intern aprobate prin OSGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de particularitățile organizatorice și funcționale ale instituției.
 2. Întocmirea programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial(SCIM) și supunerea spre dezbatere/aprobare comisiei de monitorizare și primarului municipiului Săcele
 3. Propunerea unor direcții de acțiune pentru dezvoltarea SCIM în funcție de stadiul implementării standardelor de control intern/managerial.
 4. Asigurarea, din punct de vedere tehnic si metodologic, a monitorizării, organizării, îndrumării, și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.
 5. Asigură transmiterea anuală la DCIMRI a raportului conducătorului instituției.
 6. Urmărirea modului de realizare a activităților cuprinse în programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.
 7. Consilierea structurilor instituției și a serviciilor subordonate consiliului local privind elaborarea procedurilor operaționale și a altor activități ale acestora.
 8. Asigurarea unei comunicări eficiente între comisia de monitorizare și structurile instituției.
 9. În colaborare cu toate structurile instituției propune numirea sau înlocuirea membrilor comisiilor de monitorizare, inclusiv secretarul comisiei, precum și a persoanelor responsabile de riscuri pentru fiecare structură în parte, prin întocmirea referatelor supuse aprobării conducerii instituției.
 10. Notifică conducătorilor de structuri ai instituției comunicarea datelor specifice activității acestora în vederea întocmirii standardelor prevăzute în Ordinul 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitătilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
 11. Asigurarea ducerii la îndeplinire a dipozițiilor președintelui comisiei de monitorizare și a primarului municipiului.
 12. Colaborarea cu toate structurile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și solicitarea tuturor datelor necesare în vederea elaborării proiectelor de proceduri de sistem aplicabile la nivel de instituție.
 13. Elaborarea proiectelor, situațiilor centralizatoare și a raportărilor periodice privind stadiul implementării sistemului de control intern/ managerial.
 14. Propune măsuri adecvate și prompte pentru remedierea slăbiciunilor/deficiențelor apărute în sistemul de control intern/managerial.
 15. Gestionează situația chestionarelor de autoevaluare a stadiului de implementare a SCIM conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice;
 16. Elaborarea anuală a unui raport asupra sistemului de control intern/managerial, ca bază pentru un plan de acțiune care să conțină zonele vulnerabile identificate, instrumentele de control intern/ managerial, ca bază pentru un plan de acțiune care să conțină zonele vulnerabile identificate, instrumentele de control necesare a fi implementate, măsuri și direcții de acțiune pentru cresterea capacității controlului intern/managerial în realizarea obiectivelor.
 17. Centralizarea informărilor și raportărilor întocmite la nivelul structurilor instititiei în conformitate cu prevederile Ordinului 600/2018, în vederea întocmirii raportărilor periodice.
 18. Gestionarea sistemului de monitorizare și raportare a performanțelor, pe baza indicatorilor de rezultat/performanță asociate obiectivelor specifice.
 19. Sprijinirea structurilor instituției la identificarea, evaluarea și prioritizarea riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice.
 20. Întocmirea/actualizarea registrului riscurilor la nivel de instituție, prin agregarea datelor/informațiilor cuprinse în registrele riscurilor de la nivelul tuturor structurilor instituției.
 21. Clasarea, păstrarea și arhivarea documentației aferente procesului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.
 22. Organizează şi coordonează implementarea și funcționarea sistemului de management calitate al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Săcele;
 23. Se preocupă de însuşirea şi aplicarea cunoştinţelor legate de principiile, vocabularul şi cerinţele rezultate din standardele de referință: SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular; SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
 24. Deține autoritatea necesară pentru stabilirea, menținerea sub control, evaluarea şi îmbunătăţirea SMC (sistemului de management al caalității);
 25. Analizează performanța proceselor SMC şi împreună cu responsabilii de proces iniţiază acțiuni corective/rezolvare a situaţiilor necorepunzătoare;
 26. Raportează primarului despre funcţionarea SMC, în vederea analizei şi pentru a servi ca bază a îmbunătăţirii acestuia;
 27. Se asigură că este promovată în cadrul organizaţiei conștientizarea referitoare la importanța cerinţelor cetăţeanului;
 28. Asigură legatura cu orice parte externă în probleme referitoare la SMC din cadrul primariei municipiului Săcele;
 29. Elaborează, actualizează şi menţine sub control documentaţia SMC, asigurandu-se că respectă cerinţele standardelor de referinţă, cele legale şi ale autorităţilor de reglementare şi că este adecvată cerintelor interne ale Primăriei municipiului Săcele;
 30. Organizează analiza efectuată de management, inclusiv colectarea datelor şi pregatirea raportului privind stadiul, performanta şi propunerile privind îmbunătățirea SMC;
 31. Planifică şi asigură aprobarea şi desfaşurarea programelor de instruire ale personalului în domeniul calităţii;
 32. Participă la analizele efectuate de management şi elaborează procesele verbale ale acestor analize;
 33. Planifică şi efectuează auditurile interne de calitate şi audituri de evaluare a implementării REGULAMENTULUI (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatție a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor;
 34. Menține sub control acțiunile corective şi preventive;
 35. Are responsabilitate primară pentru stabilirea, operarea şi menţinerea Programelor de management de calitate;
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close