(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Persoana responsabilă este jr. Bianca Dascălu, email bianca.dascalu@municipiulsacele.ro, telefon 0268 276164, int 106

Informații
Lista categoriilor de documente produse și/sau gesitonate potrivit Legii de Primăria Municipiului Săcele, care constituie informații de interes public
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2015
Ghidul cetățeanului - Legea 544/2001
Ghidul procedurii de sistem - Legea 544/2001
Procedura de sistem - Legea 544/2001
Manual de bune practici- Legea 544/2001
Raport pe anul 2016
Raport pe anul 2017
Raport pe anul 2018
Raport pe anul 2019
Raport pe anul 2020
Raport pe anul 2021
Raport pe anul 2022
Raport pe anul 2023

MODEL SOLICITARE Legea 544/2001

Denumirea autorității sau instituției publice

Adresa:
Data:

Stimate domnule/Stimată doamnă
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de
e-mail:
sau prin poștă la adresa:
sau prin fax la numărul:

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulțumesc pentru solicitudine,
(semnătura petentului)

Numele și prenumele petentului:
Adresa/e-mail:
Telefon/fax (opțional):

print