(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Autorizații Taxi

Anunț Privind Autorizațiile Taxi

În conformitate cu Legea nr. 38/20.01.2003 privind transportul în regim taxi și regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, a ordinului nr. 356/29.11.2007 privind Normele de aplicare a Legii 38/2003, a Ordinului 207/29.10.2007 – Regulamentul cadru de acordare a autorizațiilor de transport în serviciul de transport public local și a HCL nr. 81/25.09.2008 privind aprobarea ’’Regulamentului de organizare și executare a serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi sau în regim de închiriere în Municipiul Săcele’’, Compartimentul Transport Public anunță că, începând cu data de 02.10.2018, transportatorii autorizați pot depune solicitări pentru atribuirea AUTORIZAȚIILOR TAXI SAU COPIILOR CONFORME PENTRU REGIMUL ÎNCHIRIERE.

Eliberarea ’’Autorizației de Transport’’ si pentru ’’Autorizația Taxi’’ stabilite pentru anul 2022 prin H.C.L. 99/2021

Denumire Taxă

Anul 2022
AUTORIZATIE DE TRANSPORT 339
AUTORIZATIE TAXI 113

 

Eliberarea ’’Autorizației de Transport’’ si pentru ’’Autorizația Taxi’’ stabilite pentru anul 2021 prin H.C.L. 113/2020

Denumire Taxă

Anul 2021
AUTORIZATIE DE TRANSPORT 330
AUTORIZATIE TAXI 110

Documente necesare:

  • cerere tip
  • copie dupa Carte Identitate
  • copie dupa Autorizația de Transport
  • copie dupa Certificatul de înmatriculare şi Cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respective în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing
  • copie dupa Certificatul de Agreare
  • copie dupa Certificat profesional
  • copie dupa Permis conducere
  • copie dupa Certificat Înregistrare
  • copie dupa Certificat Constatator
  • copie dupa documentele managerului de transport (pt. persoanele juridice)

Actele se depun la cam.13, Centrul de Informare Cetățeni, în atenția Insp. Plastir Florin.

print