(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Săcele primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din municipiul Săcele, cât şi din localităţile arondate serviciului, după cum urmează: comuna Tărlungeni (satele: Tărlungeni, Purcăreni, Cărpiniş), comuna Budila, comuna Teliu.

Serviciul este aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Săcele.

Atribuții – Citeste mai mult

Formulare și Cereri

Acte necesare pentru următoarele situații

Acte necesare in vederea înregistrarii nasterii unui nou-nascut
 • Certificatul medical constatator al nasterii, întocmit pe formular tip.
 • Actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă, în original şi în fotocopie.
 • Certificatul de casatorie al parintilor copilului, în original şi în fotocopie, daca sunt casatoriti.

Dacă părinţii nu au nume de familie comun sau există neconcordanţe între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, întocmirea actului de naştere se face pe baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.

Declararea naşterii în cazul nou-născuţilor, se face în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă, la structura de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor în a cărei rază s-a produs evenimentul.

Când declaraţia de naştere a fost făcută după expirarea termenlor, înăuntrul termenului de un an de la naştere, întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea primarului.

Când declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, întocmirea actului se face în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, care trebuie să conţină toate datele necesare întocmirii actului de naştere.

Acte necesare in vederea încheierii casatoriei

Declaratia de casatorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris.

Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:

 • Documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie.
 • Certificatul de naştere, în original şi în copie.
 • Certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular tip- certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la date emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.
 • Documente, în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

Căsătoria se încheie după 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afişării, cât şi data încheierii căsătoriei.

Acte necesare in vederea înregistrarii decesului
 • Certificatul medical constatator al decesului întocmit pe formular tip.
 • Actul de identitate al decedatului.
 • Livretul militar sau, după caz, adeverinta de recrutare, a celui decedat.
 • Certificat de nastere şi de căsătorie, după caz.
 • Actul de identitate al declarantului, original şi fotocopie.

Întocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor în a cărei rază s-a produs decesul.

Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei. În acest termen se cuprind atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

In cazul in care decesul nu a fost declarat in termen, intocmirea actului de deces se face cu aprobarea Parchetului.

Înregistrarea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români încheiate în străinătate

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.

Cererea de transcriere se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu al solicitantului şi se face în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială.

Documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înegistrarea în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile acestora, care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5.10.1961 se apostilează;

b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supraleglizare, apostilare sau orice altă formalitate;

c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile anterioare se supralegalizează.

Cererea de transcriere este însoţită de certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie şi traducere legalizată, precum şi, după caz, de următoarele documente:

a) fotocopii ale certificatelor de naştere şi de căsătorie, fotocopii ale actului de identitate sau paşaportului, după caz;

b) declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;

c) declaraţia din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naştere al copilului, în cazul în care părinţii acestuia au domicilii diferite;

d) declaraţia din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit.

Eliberarea certificatelor de stare civilă

Certificatele de stare civilă se eliberază la cerere, persoanei îndreptăţite, personal, prin împuternicit cu procură specială.

Certificatul de naştere se eliberază titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate. Actul de identitate trbuie să fie în termen de valabilitate.

Pentru minorii care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi sub interdicţie, certificatul de naştere se eliberază părintelui sau reprezentantului legal.

Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi.

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite.

Precizări privind locuința familiei

PROGRAM  CU PUBLICUL

 PRIMIRI CERERI
LUNI – 08:00-12:00
MARȚI – 08:00-12:00;  14:00-15:30
MIERCURI – 08:00-12:00
JOI – 08:00-12:00; 15:00-18:00
VINERI – 08:00-10:00

ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE
LUNI – 08:00-12:00;  14:00-15:30
MARȚI – 08:00-12:00; 14:00-15:30
MIERCURI – 08:00-12:00; 14:00-15:30
JOI – 08:00-12:00; 15:00-18:30
VINERI – 08:00-12:00

STAREA CIVILĂ

 PRIMIRE DOCUMENTE
LUNI – 08:30-12:00
MARȚI – 08:30-12:00
MIERCURI – 08:30-12:00
JOI – 08:00-12:00; 15:00-18:00
VINERI – 08:30-10:00

ELIBERARE DOCUMENTE
LUNI – 14:00-15:30
MARȚI – 14:00-15:30
MIERCURI – 14:00-15:30
JOI – 15:00-18:30
VINERI – 10:00-12:00

SÂMBĂTĂ: pentru DECESE în funcție de evenimente: 10.00-13.00

IMPORTANT:
ÎN ULTIMA VINERI DIN LUNĂ NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close