(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Despre Săcele

Cu o vechime de secole, atestat documentar pentru prima dată la 1366, Săcele reunește astăzi cele patru vechi sate săcelene Baciu, Turcheș, Cernatu și Satulung. Celelalte trei sate săcelene (Tărlungeni, Purcăreni și Zizin) împreună cu care alcătuiau ”septem villae valacheles” (șapte sate românești) sunt astăzi separate de actualul municipiu. În aceste șapte sate trăiau una din cele mai mari comunități de mocani din Transilvania, alături de o puternică comunitate a ceangăilor. Mocanii săceleni aveau ca ocupație principală creșterea oilor, în timp ce ceangăii se ocupau în special cu agricultura.

Până la 1850, când păstoritul a fost afectat de politicile Țării Românești și Imperiului Austro-Ungar, Săcele era unul din satele cele mai bogate ale Transilvaniei. Mocanii săceleni plecau an de an în transhumanță, în special în Dobrogea, unde au înființat de altfel foarte multe așezări, ajungând chiar până în Crimeea.

Tradițiile comunității de mocani și ceangăi au lăsat astăzi un patrimoniu multicultural extrem de valoros. La Săcele există 14 biserici (7 românești ortodoxe și 7 maghiare catolice și protestante) cu o vechime de peste 100 de ani. Bisericile ortodoxe, de exemplu, îmbină elementele de arhitectură barocă, de influență vieneză, cu cele alte tradiției bizantine.

Oraşul modern Săcele a fost construit administrativ în anul 1950, din teritoriul primelor 4 din cele 7 comune săcelene : Baciu, Turches, Cernatu, Satulung. Celelalte trei: Tarlungeni, Purcareni, Zizin alcătuiesc astăzi comuna Tărlungeni. Săcele este municipiu din anul 2000, astăzi fiind al doilea oraș din județul Brașov ca număr de populație și al treilea oraș ca suprafață din România, în arealul său aflându-se munții Piatra Mare, Ciucaș (parțial), Grohotișului(parțial) și Neamțului (parțial).

Localizare

Municipiul Săcele, poarta de acces către masivele Ciucaş şi Piatra Mare, se află pe cursul raului Târlung, parte a regiunii istorice Tara Bârsei. Este situat în partea de sud-est a judeţului, la 15 Km de orașul Braşov. Este străbătut de DN1A (Braşov – Vălenii de Munte – Ploieşti) şi de DN1 (Bucureşti – Braşov), principala arteră naţională. Municipiul Săcele se învecineză cu comuna Tărlungeni, Predeal şi Municipiul Braşov.

Cele 14 biserici monumente istorice

În municipiul Săcele se găsesc 14 biserici monumente istorice cu o vechime de peste 100 de ani. Trei dintre ele, Biserica ortodoxă Sf.Nicolae – Cernatu, Biserica ortodoxă Adormirea Maicii Domnului Satulung și Biserica ortodoxă Adormirea Maicii Domnului Turcheș sunt monumente istorice de patrimoniu cultural național, celelalte nouă fiind clasificate ca făcând parte din patrimoniul cultural local. Din cele 14 biserici, 7 sunt ortodoxe, 5 protestante luterane, 1 catolică și 1 protestantă reformată. Mai multe detalii despre fiecare dintre biserici în Vitrina Digitală a Săcelelui: https://www.asociatia-portavicum.ro/

Muzeul Etnografic Săcele

Muzeul Etnografic Săcele (Bdul Brașovului, nr 153) funcționează într-o clădire monument istoric, atestată documentar în anul 1543, și care a servit timp de trei secole ca vamă (loc de strângere a dijmelor/taxelor). Muzeul este filială a Muzeului Etnografic Brașov și adăpostește piese de port popular mocănesc și ceangăiesc, reconstituiri de interioare sătești tradiționale, segmente de viață specifice zonei. În curtea muzeului se află o piuă cu ciocane, cu acționare hidraulică, pentru îngoșarea textilelor groase din lână. Programul este de marți până duminică, între orele 10.00 – 18.00, iar intrarea este 5 lei pentru adulți și 2 lei pentru elevi și studenți.

Telefoane

Primarie (0268) 276 164
Politia Locala (0268) 274 555 / (0752) 271 130
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (0268) 276 164, int. 127

Electrica (0800) 801 929
Compania Apa (0268) 926
Engie (0268) 936
Cibin (0268) 272 115 / (0752) 246 912

321,76

km2 – AL treilea ORAȘ CA SUPRaFAȚĂ DIN ROMÂNIA

1366

PRIMA ATESTARE DOCUMENTARĂ