(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Compartiment Arhivă

Compartimentul este subordonat direct Secretarului General al Municipiului Săcele,

Atribuţii:

 1. verificarea, preluarea, pe bază de inventar și ordonarea în arhivă, a dosarelor constituite de către compartimentele creatoare de documente din cadrul Primăriei Municipiului Săcele;
 2. întocmește inventare pentru documentele fără evidență, aflate în depozit (arhivă);
 3. la solicitare, eliberează copii de pe documentele aflate în arhiva Primăriei;
 4. asigură punerea la dispoziție a documentelor spre consultare, ori de câte ori se solicită, tuturor compartimentelor din aparatul de specialitate, pe bază de semnătură și verifică, la restituire, integritatea documentului împrumutat;
 5. asigură evidența tuturor documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidență curentă;
 6. reactualizează, ori de câte ori este necesar, Nomenclatorul Arhivistic al Primăriei Municipiului Săcele;
 7. asigură secretariatul Comisiei de selecționare a documentelor în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate;
 8. organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite;
 9. informează conducerea unității și propune măsuri în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de păstrare și conservare a arhivei;
 10. pune la dispoziția Arhivelor Naționale, toate documentele solicitate cu prilejul acțiunii de control privind situația arhivelor de la creatori;
 11. comunică în scris în termen de 30 de zile Arhivelor Nationale înfiinţarea reorganizarea sau oricare alte modificări survenite în activitatea instituţiei cu implicaţii asupra Compartimentului Arhivă;
 12. înregistrează neconformităţile cu sprijinul responsabilului cu managementul calităţii şi urmăreşte soluţionarea acestora;
 13. inițiază dacă este cazul acţiuni preventive sau corective în conformitate cu procedurile generale cuprinse în Manualul Calităţii;
 14. asigură respectarea normelor legale privind secretul de serviciu şi confidenţialitatea în legatură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă ;
print