(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Dezbatere publică – Studiul de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea înființării serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, din municipiul Săcele

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 52/2003, privind transparența decizițională în administrația publică, republicata, incepand cu data de 05.01.2023, pe site-ul Municipiului Sacele si la avizierul Primariei Municipiului Sacele sunt afisate urmatoarele documente:

 1.Referat de aprobare pentru proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de Fundamentare privind necesitatea și oportunitatea înființării serviciului public de  administrare a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, din municipiul Săcele, a înființării serviciului, a Regulamentului serviciului  public și a Studiului de Oportunitate privind fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a acestui serviciu public

2.Proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de Fundamentare privind necesitatea și oportunitatea înființării serviciului public de  administrare a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, din municipiul Săcele, a înființării serviciului, a Regulamentului serviciului  public și a Studiului de Oportunitate privind fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a acestui serviciu public

3.Studiul de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea înființării serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, din municipiul Săcele

4.Regulamentul serviciului  public de  administrare a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, din municipiul Săcele

5.Studiul de Oportunitate privind fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, din municipiul Săcele

6.Raport de Specialitate la Proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de Fundamentare privind necesitatea și oportunitatea înființării serviciului public de  administrare a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, din municipiul Săcele, a înființării serviciului, a Regulamentului serviciului  public și a Studiului de Oportunitate privind fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a acestui serviciu public

Primăria Municipiului Săcele anunță publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice pentru proiectul de act normativ „privind aprobarea Studiului de Fundamentare privind necesitatea și oportunitatea înființării serviciului public de  administrare a domeniului public și privat privind activitățile de amenajare și întreținere parcuri și zone verzi, locuri de joacă pentru copii, din municipiul Săcele, a înființării serviciului, a Regulamentului serviciului  public și a Studiului de Oportunitate privind fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a acestui serviciu public”,  însoțit de documentele indicate mai sus.

In perioada 05.01.2023 – 19.01.2023, cei interesati pot depune in scris recomandari, sugestii si opinii privind documentele mai sus mentionate la sediul Primariei Municipiului Sacele, situat in Strada Piata Libertatii nr. 17 sau pe adresa de email a institutiei, primaria@municipiulsacele.ro;

Dezbaterea publica va avea loc in data de 31.01.2023, orele 10.00, in sala de ședințe a Consiliului Local  al Municipiului Săcele.

Persoanele responsabile pentru relația cu societatea civilă în proiectul mai sus indicat este Dl. Gâdea Sorin, Administrator Public și Mangale Bogdan, Birou Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Săcele.

print