(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de Hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE CENTRU EDUCAȚIONAL-GRĂDINIȚĂ-CREȘĂ, b-dul Brașovului, nr.246

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau  revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 23.10.2020 până la data de 08.12.2020, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Proiect de Hotarare al Consiliului Local privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE CENTRU EDUCAȚIONAL-GRĂDINIȚĂ-CREȘĂ, b-dul Brașovului, nr.246, Municipiul Săcele: Document atașat
  2. Raport de specialitate la proiectul de hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE CENTRU EDUCAȚIONAL-GRĂDINIȚĂ-CREȘĂ, b-dul Brașovului, nr.246, Municipiul Săcele și referatul de aprobare la Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE CENTRU EDUCAȚIONAL-GRĂDINIȚĂ-CREȘĂ, b-dul Brașovului, nr.246, Municipiul Săcele Document atașat
  3. Memoriu General și Regulament Local de Urbanism PUZ CONSTRUIRE CENTRU EDUCAȚIONAL-GRĂDINIȚĂ-CREȘĂ, b-dul Brașovului, nr.246, Municipiul Săcele; Document atașat
  4. Piese desenate – plan de încadrare în PUG, plan de încadrare în zonă, situația existentă, reglementări urbanistice, rețele edilitare, regim juridic. Documentație atașată

Până la data de 05.11.2020 cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ța Libertății nr.17 sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print