(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Plan Urbanistic Zonal construire birouri (etapa elaborării propunerilor)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 26.01.2016, pe website-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele, sunt afișate următoarele documente (Etapa elaborării propunerilor):

Până la data de 11.02.2016, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piața Libertății nr.17, Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă este doamna Mihaela Gubernat.

print