(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. Podul Timișului Săcele-Reluare etapa a II-a

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începand cu data de 10.11.2014, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

1.Memoriu General Plan Urbanistic Zonal „Podul Timișului Săcele modificator al P.U.Z. Dambul Morii -Timis ”, Municipiul Săcele;

2.Regulament local de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Podul Timișului Săcele modificator al P.U.Z. Dâmbul Morii -Timis ”, Municipiul Săcele;

3.Piese desenate – Plan încadrare în zonă, situatia existentă, reglementari urbanistice, regimul juridic, rețele tehnico-edilitare;

Până la data de 24.11.2014, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piața Libertății nr. 17 –Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – doamna Mihaela Gubernat.

print