(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z „Ansamblu de locuinţe extremitate vest strada Nouă – Municipiul Săcele ”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 22.10.2014, pe site-ul Municipiului Săcele precum şi la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afişate următoarele documente (Etapa elaborarii propunerilor):

1. Memoriu General Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu de locuinţe extremitate vest strada Nouă – Săcele ”;

2. Regulament local de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu de locuinţe extremitate vest strada Nouă – Săcele ”;

3. Piese desenate – Plan incadrare in zona, situatia existenta, reglementari urbanistice, regimul juridic, retele tehnico-edilitare; 

4. Proiect de Hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  Ansamblu de locuinţe extremitate vest strada Nouă – Săcele ”;

Până la data de 05.12.2014, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind documentele mai sus menţionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr.17 –Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relaţia cu societatea civilă – doamna Mihaela Gubernat.

print