(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.D. Clădire multifuncţională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica si ale Regulamentului Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, (faza aprobării propunerilor) începând cu data de 01.10.2014, pe site-ul Municipiului Sacele precum si la avizierul Primariei Municipiului Sacele sunt afişate următoarele documente:

1. Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu “ Clădire multifuncţională” ;

2. Plan încadrare în zonă;

3. Situaţia existentă;

4. Reglementări urbanistice;

5 Reglementări tehnico-edilitare;

6. Circulaţia terenurilor;

7. Memoriu General;

Până la data de 14.11.2014, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii si opinii privind documentele mai sus mentionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr.17 – Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail a institutiei primaria@municipulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relaţia cu societatea civilă – doamna Mihaela Gubernat.

print