(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata,  incepand de la data de 09.03.2020 si pana la data de 21.04.2020, pe site-ul Municipiului Sacele (www.municipiulsacele.ro)  si la avizierul Primariei Municipiului Sacele sunt afisate urmatoarele documente:

  1. Referat de aprobare la proiectul de hotararepentru  stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2021 Document atasat
  2. Proiect de hotarare pentru  stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2021, impreuna cu anexele aferente. Document atasat
  3. Raportul de specialitate la proiectul de hotarare pentru  stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2021. Document atasat
  4. Rata inflației: Document atașat

 In intervalul cuprins intre 10.03.2020 – 23.03.2020 persoanele interesate pot depune in scris recomandari, sugestii si opinii cu privire la documentele mai sus mentionate la sediul Primariei Municipiului Sacele, situat in P-ta Libertatii nr. 17 sau pe adresa de e-mail a institutiei primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabila pentru relatia cu societatea civila  este d-ra cj. Dascalu Bianca.

print