(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 28 noiembrie - 0.24  |  

Compartiment Urmărire Recuperare Debite

Atribuții

 1. asezarea impozitelor si taxelor locale, prin date certe, pe baza carora se vor putea estima veniturile fiscale ale bugetului local;
 2. supravegherea modului in care contribuabilii isi respecta obligatiile pe care le au fata de bugetul local, in ceea ce priveste calcularea, declararea si virarea impozitelor si taxelor locale in termen si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local;
 3. organizarea de actiuni de verificare a declaratiilor facute de contribuabili, persoane fizice, in sensul depistariineconcordantelorexistente intre declaratiile facute si situatia existenta in teren a materiei impozabile de orice natura( teren, ocupare domeniu public, publicitate), nedeclarate;
 4. confruntarea listelor cu autorizatiile de construire emise de Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului, cu baza de date a serviciului Taxe si impozite, pentru identificarea imobilelor nou construite, care nu au fost declarate in conformitate cu prevederile legale in viguare;
 5. verificarea persoanelor juridice, pe baza unui program de control lunar, pentru identificarea bunurilor impozabile nedeclarate si cele faptice acolo unde este cazul, urmarindu-se si modul de aplicare a procentelor de impozitare la cladirile nereevaluate;
 6. organizarea de actiuni tematice privind reclama si publicitatea si ocuparea domeniului public; identificarea in teren a bunurilor impozabile (firme montate, reclame, afise, precum si bunuri care ocupa domeniul public) pentru care nu s-au achitat taxele  cuvenite, in vederea taxarii;
 7. verificarea organizatorilor de spectacole precum si a localurilor unde se desfasoara actiuni de discoteca asa cum sunt definiti in Codul Fiscal privind respectarea obligatiilor ce le revin privind declararea, evidentierea si varsarea la bugetul local a impozitului datorat;
 8. elaborarea anuala a Programului de inspectie fiscala, care cuprinde societatile care vor fi supuse controlului fiscal in anul respectiv, a Avizelor de inspectie fiscala si a ordinelor de deplasare a inspectorilor, care sunt imputerniciti pentru desfasurarea inspectiei fiscale in materia de impozite si taxe locale
 9. initierea si promovarea proiectelor de hotarari, intocmirea rapoartelor de specialitate si a expunerilor de motive pentru hotararile consiliului local din domeniul propriu de activitate
 10. pastreaza confidentialitatea informatiilor la care au acces, in conformitate cu prevederile legale privitoare la pastrarea secretului de serviciu.

Executarea silită în cazul debitorilor persoane juridice

 1. Identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de poliție sau a Registrului Comerțului, ori a instanțelor;
 2. Aplicarea procedurii executării silite, prevazută de actele normative în vigoare pentru recuperarea debitelor restante de la contribuabili, prin întocmirea de somații și titluri executorii in cazul neplății la termenele legale, iar în cazul depășirii termenelor după deschiderea procedurii, trecerea la următoarele forme de executare silită și anume: înființarea de popriri asupra conturilor bancare ale contribuabililor persoane juridice, întocmirea de procese verbale de sechestru și valorificarea bunurilor prin licitație;
 3. Efectuarea situațiilor centralizatoare lunare, cu evidențele încasărilor rezultate din executarea silită;
 4. Întocmirea situațiilor centralizatoare analitice privind societățile, respectiv sumele rămase de recuperat;
 5. Însușirea sistematică și aplicarea în consecință, a reglementărilor în vigoare cu privire la impozitele și taxele locale și privitoare la executarea creanțelor bugetare;
 6. Sesizarea șefului ierarhic superior în legătură cu orice problemă apărută;
 7. Respectarea prevederilor Legii nr.188/1999 cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 161/2003 și a OG nr. 92/2003;
 8. Executarea silită în cazul debitorilor persoane fizice;
 9. Aplicarea procedurilor executării silite prevăzută de actele normative în vigoare pentru recuperarea debitelor restante de la persoane fizice; 10. Urmărirea recuperării sumelor restante prin emiterea de înștiințări, somații și titluri executorii;
 10. Înființarea popririi asupra conturilor debitorilor persoane fizice;
 11. Întocmirea proceselor verbale de sechestru;
 12. Valorificarea bunurilor sechestrate prin modalități prevăzute de dispozițiile legale in vigoare;
 13. Întocmirea procesului verbal de adjudecare în cazul vânzării bunurilor imobile și mobile;
 14. Identificarea domiciliului debitorilor cu sprijinul organelor de poliție ori a instanțelor;
 15. Efectuarea evidenței încasărilor rezultate din executare silită;
 16. Întocmirea situațiilor centralizatoare;
 17. Întocmirea corespondenței cu autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public cu care colaborează în vederea aplicării Codului de procedură fiscală;

Executarea silită a amenzilor și cheltuielilor judiciare

 1. Evidența și verificarea tuturor amenzilor de circulație;
 2. Identificarea sediului sau domiciliilor debitorilor, cu sprijinul organelor de poliție, Registrului Comerțului sau a instanțelor;
 3. Identificarea conturilor bancare , a locurilor de muncă, veniturilor din salarii ale debitorilor, cu ajutorul băncilor și a Inspectoratului Teritorial de Muncă, pentru efectuarea popririlor pe salarii sau pe conturile bancare;
 4. Aplicarea procedurilor executării silite prevăzută de actele normative în vigoare pentru recuperarea debitelor restante la persoane fizice sau juridice, prin: somații emise, trecerea amenzilor pe codurile unice ale debitorilor, popriri în bănci sau pe salarii;
 5. Efectuarea procedurilor de insolvabilitate ale debitorilor;
 6. Evidența dosarelor de insolvabili;
 7. Efectuarea de adrese și răspunsuri către alte unități administrative, poliție, bănci, contribuabili;
 8. Evidența încasărilor rezultate din executare silită/ amenzi;
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close