(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Rezultatele finale ale concursului de proiecte pentru finanțări nerambursabile

Având in vedere faptul că, in urma afișării pe site-ul Municipiului Săcele a Comunicatului nr.59.570/12.07.2021 in care este prezentata lista beneficiarilor de finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Săcele –  pentru acțiuni și programe sportive, programe, proiecte și acțiuni culturale și programele cultelor religioase din Municipiul Săcele recunoscute de lege în România , pe anul 2021, nu au fost înregistrate contestații in termenul stabilit, Primăria Municipiului Săcele anunță lista finala a beneficiarilor de finanțare nerambursabila, pe anul 2021:

        Nr. crt  

Beneficiar

 

 Titlu proiect

Punctaj obținut Suma aprobata – lei-
ACȚIUNI ȘI PROGRAME SPORTIVE (credite bugetare alocate: 50 000 lei)
1 Asociația Club Sportiv Rugby Săcele „Rugbyul săcelean” 90,29 26 100
2 Club Sportiv Babarunca Săcele „Orientare in alergare – Progres si performanta” 87,43 14 990

 

  PROGRAME, PROIECTE ȘI ACȚIUNI CULTURALE (credite bugetare alocate: 50 000 lei)
1 Asociaţia Despărţămȃtul Astra Fraţii Popeea Săcele  

„Festivalul national folcloric „Mocanasul”

 

87,29 19 000
2 Asociaţia Culturala Junii Saceleni Festivalul „Săcelele ȋn sărbătoare.Tradiţii şi obiceiuri de iarnă” 82,14 23 000
3 Asociaţia „Izvorul” Săcele ” Versuri -de Victor Tudoran” 65,57 8 000
 

PROGRAMELE CULTELOR RELIGIOASE (credite bugetare alocate: 100 000 lei)

Nr. crt  

Beneficiar

 

Obiectul cererii

Suma aprobata – lei-
1 Biserica Evanghelică- Lutherană din România- Parohia Satulung Joseni Lucrari de renovare la bucataria si grupurile sanitare a salii de rugaciuni

 

35 000
2 Parohia Sf. Adormire III Satulung Săcele Reparatii capitale la instalatia de incalzire a bisericii

 

29 000
3 Biserica Ortodoxa „Nasterea Sf. Ioan Botezatorul”- ParohiaTurches II

 

Lucrari de reparatie a acoperisului clopotnitei Bisericii

 

36 000

Proiecte pentru programe, proiecte și acțiuni culturale care sunt declarați neeligibili:

Nr. Crt. Solicitant Titlu proiect
1 Via Barcensis „Perspective educationale si popularizarea sportului mintii,factor al dezvoltarii cognitive si formare a tinerei generatii Cupa Tara Barsei traditie in devenire”

Observaţii: Comisia a respins acest proiect fiind neeligibil  deoarece , la sectiunea sport nu se incadreaza  la pct.5 art.5 (pct a,b – Asociatia nu este afiliata la Federatia Romana de sah , nu este o structura sportive recunoscuta in conditiile legii) ,  iar pe sectiunea de cultura , proiectul propus nu indeplineste   conditiile conform Capitolului V art.37 din Regulamentul General anexa la HCL 24/15.02.2019. care stipuleaza faptul ca  ”Pot fi finantate proiecte culturale din domeniile artelor spectacolului (teatru, dans, muzică, operă etc), artelor vizuale, literaturii, filmului, patrimoniului material și imaterial, teoriei și criticii de artă, noilor media, arhitectură, design, formare profesională în domeniul culturii, educație culturală, intervenție culturală, cercetare și politici culturale etc., precum și proiecte interdisciplinare  ”.

 

Autoritatea contractantă Consiliul Local al Municipiului Săcele atribuie contractele de finanțare nerambursabilă beneficiarilor mai sus menționați în conformitate cu cap. III, art. 36, 37 și 38 din Legea nr. 350/ 2005 prinvind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de evaluare și selecționare

  1. Jonas Andras- consilier local
  2. Munteanu Gheorghe- consilier local
  3. Medianu Gheorghe- consilier local
  4. Gindac Nicolae- consilier local
  5. Popescu Gabriela- consilier local
  6. Lungu Costin Dragoș- administrator Centrul Multicultural
  7. Dascălu Bianca- cj. Biroul juridic

Secretar: Gadea Elena

print