(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 10 august - 4.55  |  

Rezultatele finale ale concursului de proiecte pentru finanțări nerambursabile

Având in vedere faptul că, in urma afișării pe site-ul Municipiului Săcele a Comunicatului nr.59.570/12.07.2021 in care este prezentata lista beneficiarilor de finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Săcele –  pentru acțiuni și programe sportive, programe, proiecte și acțiuni culturale și programele cultelor religioase din Municipiul Săcele recunoscute de lege în România , pe anul 2021, nu au fost înregistrate contestații in termenul stabilit, Primăria Municipiului Săcele anunță lista finala a beneficiarilor de finanțare nerambursabila, pe anul 2021:

        Nr. crt  

Beneficiar

 

 Titlu proiect

Punctaj obținut Suma aprobata – lei-
ACȚIUNI ȘI PROGRAME SPORTIVE (credite bugetare alocate: 50 000 lei)
1 Asociația Club Sportiv Rugby Săcele “Rugbyul săcelean” 90,29 26 100
2 Club Sportiv Babarunca Săcele „Orientare in alergare – Progres si performanta” 87,43 14 990

 

  PROGRAME, PROIECTE ȘI ACȚIUNI CULTURALE (credite bugetare alocate: 50 000 lei)
1 Asociaţia Despărţămȃtul Astra Fraţii Popeea Săcele  

„Festivalul national folcloric “Mocanasul”

 

87,29 19 000
2 Asociaţia Culturala Junii Saceleni Festivalul “Săcelele ȋn sărbătoare.Tradiţii şi obiceiuri de iarnă” 82,14 23 000
3 Asociaţia „Izvorul” Săcele ” Versuri -de Victor Tudoran” 65,57 8 000
 

PROGRAMELE CULTELOR RELIGIOASE (credite bugetare alocate: 100 000 lei)

Nr. crt  

Beneficiar

 

Obiectul cererii

Suma aprobata – lei-
1 Biserica Evanghelică- Lutherană din România- Parohia Satulung Joseni Lucrari de renovare la bucataria si grupurile sanitare a salii de rugaciuni

 

35 000
2 Parohia Sf. Adormire III Satulung Săcele Reparatii capitale la instalatia de incalzire a bisericii

 

29 000
3 Biserica Ortodoxa “Nasterea Sf. Ioan Botezatorul”- ParohiaTurches II

 

Lucrari de reparatie a acoperisului clopotnitei Bisericii

 

36 000

Proiecte pentru programe, proiecte și acțiuni culturale care sunt declarați neeligibili:

Nr. Crt. Solicitant Titlu proiect
1 Via Barcensis “Perspective educationale si popularizarea sportului mintii,factor al dezvoltarii cognitive si formare a tinerei generatii Cupa Tara Barsei traditie in devenire”

Observaţii: Comisia a respins acest proiect fiind neeligibil  deoarece , la sectiunea sport nu se incadreaza  la pct.5 art.5 (pct a,b – Asociatia nu este afiliata la Federatia Romana de sah , nu este o structura sportive recunoscuta in conditiile legii) ,  iar pe sectiunea de cultura , proiectul propus nu indeplineste   conditiile conform Capitolului V art.37 din Regulamentul General anexa la HCL 24/15.02.2019. care stipuleaza faptul ca  ”Pot fi finantate proiecte culturale din domeniile artelor spectacolului (teatru, dans, muzică, operă etc), artelor vizuale, literaturii, filmului, patrimoniului material și imaterial, teoriei și criticii de artă, noilor media, arhitectură, design, formare profesională în domeniul culturii, educație culturală, intervenție culturală, cercetare și politici culturale etc., precum și proiecte interdisciplinare  ”.

 

Autoritatea contractantă Consiliul Local al Municipiului Săcele atribuie contractele de finanțare nerambursabilă beneficiarilor mai sus menționați în conformitate cu cap. III, art. 36, 37 și 38 din Legea nr. 350/ 2005 prinvind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de evaluare și selecționare

  1. Jonas Andras- consilier local
  2. Munteanu Gheorghe- consilier local
  3. Medianu Gheorghe- consilier local
  4. Gindac Nicolae- consilier local
  5. Popescu Gabriela- consilier local
  6. Lungu Costin Dragoș- administrator Centrul Multicultural
  7. Dascălu Bianca- cj. Biroul juridic

Secretar: Gadea Elena

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close