(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Relația Primăriei cu Instituția Prefectului a fost întotdeauna una corectă

Primăria Municipiului Săcele a respectat termenele legale și a avut mereu o relație corectă cu Instituția Prefectului – Județul Brașov.

În  legătura cu o nouă dezinformare a site-ului consilierului local Sterpu Ciprian – saceleanul.ro în articolul ”Fărădelegile continuă! Primăria Săcele sfidează Instituția Prefectului”, legată de activitatea administrației săcelene facem următoarele precizări.

Conform Legii nr.215 din 23 aprilie 2001, art. 48 (2) hotărârile consiliului local se comunică primarului și prefectului nu mai târziu de 10 zile lucrătoarea de la data adoptării. Procesul Verbal al ședinței din data de 23.01.2019, la care face referire articolul respectiv, a fost aprobat  în ședința ordinară din data de 28.02.2019 și transmis Instituției Prefectului însoțit de dosarul ședinței respective, în termenul celor 10 zile lucrătoare, conform Legii nr. 215. Procesul verbal a fost afișat de asemenea și pe site și la avizierul Primăriei, în termen de 3 zile de la adoptare.

În concluzie nu este vorba de nicio sfidare a Prefecturii și de nicio ilegalitate.

Adresa nr.1726 din 05.03.2019, adresată de către Instituția Prefectului Primăriei Municipiului Săcele și spre știință dlui Popa Marius- Cristian, la care face referire site-ul saceleanul.ro, a fost emisă în perioada în care nu trecuseră cele 10 zile lucrătoare. Adresa respectivă a sosit și a fost înregistrată la Primăria Săcele în data de 12.03.2019, iar în data de 13.03.2019 a fost transmis răspunsul către Instituția Prefectului (înregistrat cu nr.3683).

Reamintim faptul că aleșii locali, conform Legii nr.393/2004, au îndatorirea de a cunoaște prevederile legale din domeniul administrației publice. O simplă cercetare a legii era de ajuns pentru a înțelege că adminisitrația săceleană a procedat legal în această speță.

În privința deselor calomnii pe care site-ul respectiv, în ultimii doi ani, le adresează Primăriei Municipiului Săcele, administrația își rezervă dreptul de a acționa conform legii.

print