(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Regulament de Organizare și Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul Săcele

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administratia publică, începând cu data de 10.12.2013, pe site-ul Municipiului Săcele şi la avizierul Primăriei municipiului Săcele este afişat următorul document:

Până la data de 09.01.2014, cei interesati pot depune în scris recomandări, sugestii, opini și propuneri privind documentul mai sus menționat la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr.17 sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro.  Persoana responsabiă pentru relaţia cu societatea civilă este doamna Gabriela Stoica.

     

print