(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Raport privind informarea publicului cu privire la PUZ ’’Centru Satulung Etapa I’’ Săcele

În conformitate cu prevederile Ordinului  MDRL nr. 2.701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a H.C.L. nr. 102/25.08.2011 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, s-a întocmit prezentul raport de informare și consultare cu publicul privind aprobare PUZ ’’Centru Satulung Etapa I’’ Săcele

În urma dezbaterii publice ce a avut loc în data de 23.10.2013 referitoare la aprobarea documentației de urbanism PUZ ’’Centru Satulung Etapa I’’ Săcele s-au intocmit următoarele documente ce urmează a fi supuse spre însușire Consiliului Local al Municipiului Săcele respectiv:

procesul – verbal al ședinței dezbaterii publice;

notificarea privind dezbaterea publică;

punctul de vedere al structurii de specialitate;

anexa la punctul de vedere al structurii de specialitate;

print