(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

PUZ și RLU aferent CONSTRUIRE LOCUINŢĂ DE SERVICU ŞI BIROURI Etapa a II-a

Primăria Municipiului Săcele a adus la cunoştinţa publicului interesat, intenţia de elaborare a PUZ si RLU aferent – „PUZ CONSTRUIRE LOCUINŢĂ DE SERVICU ŞI BIROURI”,  iniţiat de S.C. AUTOPARTS SRL.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 06.08.2014, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

1. Memoriu tehnic care conține  încadrarea în zonă, regimul juridic, reglementări urbanistice, rețele tehnico edilitare și situația existentă;  aferentă -„PUZ CONSTRUIRE LOCUINŢĂ DE SERVICU ŞI BIROURI” etapa a II-a

Până la data de 20.08.2014, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piața Libertății nr.17 – Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – doamna Geta Necula.

print