(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiectul de buget local pe anul 2024

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, începand cu data de 22.01.2024, pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele și la avizierul instituției sunt afișate următoarele documente:

În perioada 22.01.2024 – 05.02.2024, cei interesaţi pot depune contestații, cu indicarea punctuală a aspectelor contestate, însoțite de motive pertinente, concludente, legale și utile, dar și propuneri, sugestii cu valoare de recomandare privind proiectul de buget, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr.17 sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro.

Vă comunicăm, de asemenea, că în data de 05.02.2024, ora 1200 va avea loc dezbaterea publică a Proiectului de Buget pe anul 2024, în sala de ședințe a Consiliului Local Săcele.

print