(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de hotătâre privind aprobarea zonării Municipiului Săcele

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată,  începând de la data de 18.01.2022 și până la data de 03.03.2022, pe site-ul Municipiului Săcele (www.municipiulsacele.ro)  și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre pentru completarea art. 1 din H.C.L. nr. 100 din 2021 privind aprobarea zonării Municipiului Săcele.
  2. Proiect de hotărâre pentru completarea art.1din H.C.L. nr. 100 din 2021 privind aprobarea zonării Municipiului Săcele
  3. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre pentru completarea art. 1 din H.C.L. nr. 100 din 2021 privind aprobarea zonării Municipiului Săcele.

 

 În intervalul cuprins între 18.01.2022 – 03.02.2022  persoanele interesate pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii cu privire la documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ța Libertății nr. 17 sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana responsabilă  pentru relația cu societatea civilă  este d-na insp. Iosif Maria.

print