(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de Hotărâre – Regulamentul privind metodologia de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului Sacele

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicata, incepand cu data de 08.09.2020 pe site-ul Municipiului Sacele si la avizierul Primariei Municipiului Sacele sunt afisate urmatoarele documente:

  • Referat de aprobare pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului Sacele Document atașat
  • Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului Sacele Document atașat
  • Raportul de Specialitate pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului Sacele Document atașat
  • Regulamentul privind metodologia de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului Sacele Document atașat

 In perioada 09-09.2020-23.09.2020 persoanele interesate pot depune opinii, sugestii sau recomandari la sediul Primariei Municipiului Sacele cam.13.

Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă în proiectul mai sus indicat este D-ra cj. Dascalu Carmen Bianca – Compartiment juridic –  din cadrul Primăriei Mun. Săcele

print