(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Săcele doamnei Etelka Barkó.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, începând cu data de 01.08.2014, pe site-ul Primăriei Municipiului Săcele şi la avizierul instituţiei sunt afişate următoarele documente:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-nei ETELKA BARKÓ.

2. Raportul de specialitate la proiectul de hotărîre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele doamnei ETELKA BARKÓ.

Până la data de 16.08.2014, cei interesaţi pot depune, în scris, recomandări, sugestii şi opinii privind documentele mai sus menţionate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada  Piața  Libertăţii nr.17 sau pe adresa de e-mail a instituţiei primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana responsabilă de relația cu societatea civilă în cadrul proiectului mai sus menţionat este doamna Geta Necula  – 0747035168.

print