(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Proiect de hotărâre privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, începând cu data de 27.01.2017, pe website-ul Municipiului Săcele și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele, sunt afișate următoarele documente:

Până la data de 13.02.2017, cei interesați, pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piața Libertății nr. 17 sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă, Geta Necula.

print