(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 20 octombrie - 6.20  |  

Principalele măsuri de apărare împotriva incendiilor la efectuarea activităților de igienizare a terenurilor agricole și a gospodăriilor populației

Situatia incendiilor produse in ultimii ani  arata faptul ca in perioada de primavara, in tara noastra, se inregistreaza cel mai mare numar de arderi necontrolate ca urmare a actiunilor de igienizare a terenurilor de vegetatie uscata.
Din analiza statistica a incendiilor ce au avut loc in ultimii cinci ani reiese faptul ca, in momentul in care incepe sa se incalzeasca, in special din a doua jumatate a lunii martie, se produce un numar ridicat de incendii la gospodariile populatiei, avand ca principala cauza focul deschis efectuat pentru curatenia de primavara prin distrugerea resturilor menajere, furajere sau a vegetatiei uscate din gradini, curti si terenurile adiacente.
In multe cazuri, cetatenii ard miristile, resturile menajere ori vegetatia uscata in conditii de vant ori amplasand gramezile ce urmeaza a fi distruse prin ardere in apropierea surilor, adaposturilor pentru animale sau furaje, ceea ce conduce la propagarea rapida a focului la gospodarii si anexele acestora, inregistrandu-se insemnate pagube materiale si chiar pierderi de vieti omenesti. Unele din aceste evenimente, pe langa impactul negativ asupra calitatii solului si a altor factori de mediu, au condus la consecinte grave si asupra altor segmente de activitate (circulatie rutiera si feroviara etc.).
Pentru a nu pune in pericol siguranta cetatenilor, a avutului public si privat si pentru protectia mediului se  impune luarea masurilor de prevenire a incendiilor astfel:

     FOCUL DESCHIS:
Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vant este interzisa;
Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis in incintele unitatilor, in zonele de agrement si in gospodariile populatiei se face numai in locuri amenajate, in conditii si la distante care sa nu permita propagarea focului la constructii, depozite, culturi agricole, paduri, plantatii sau alte vecinatati;
Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si altor materiale combustibile, se face in locuri special amenajate ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului dupa terminarea activitatii;
Arderea miristilor se face numai dupa luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii;
Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m. fata de locurile cu pericol de explozie (gaze si lichide inflamabile, vapori inflamabili etc.), respectiv 10 m. fata de materiale sau substante combustibile (hartie, lemn, textile, ulei, bitum etc.), fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri corespunzatoare;
Luarea masurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul in conditii si in locuri in care se pot produce incendii constituie o obligatie a persoanelor care raspund, potrivit legii, de cresterea, educarea si ingrijirea copiilor.

Arderea miristii, a vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se face cu respectarea urmatoarelor prevederi generale:

  • conditii meteorologice fara vant;
  • parcelarea miristii prin fasii arate, iar in cazul vegetatiei uscate si a resturilor vegetale colectarea sa se faca in gramezi / cantitati astfel incat arderea sa poata fi controlata;
  • izolarea zonei de ardere fata de caile de comunicatii, constructii, culturi agricole, instalatii, fond forestier, prin executarea de fasii arate;
  • executarea arderii in zone care sa nu permita propagarea focului la fondul forestier si sa nu afecteze retelele electrice, de comunicatii, conducte de transport gaze naturale, produse petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
  • desfasurarea arderii numai pe timp de zi;
  • supravegherea permanenta a arderii si asigurarea pana la finalizarea acesteia a personalului de supraveghere si stingere a eventualelor incendii;
  • stingerea totala a focului inainte de parasirea locului arderii

Efectuarea lucrarilor cu foc deschis se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc emis de  administratorul operatorului economic / institutiei sau, dupa caz, de consiliului local fiind obligatorii instruirea personalului, controlul si supravegherea asupra masurilor de aparare impotriva incendiilor, precum si informarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta (se excepteaza de la aceste prevederi executarea arderii vegetatiei uscate si a resturilor vegetale in cadrul gospodariilor cetatenesti);
In ariile naturale protejate si in vecinatatea acestora este interzisa aprinderea si folosirea focului deschis in afara vetrelor special amenajate si semnalizate in acest scop de catre administratorii sau custozii acestora;
Este interzisa executarea focurilor deschise la o distanta mai mica de 100 m. de fondul forestier.

Se interzice aprinderea si mentinerea focului in camp deschis si nesupravegheat.
     In zonele cu suprafete expuse incendiilor – culturi agricole in vegetatie, zone de protectie ale acestora si paduri – se vor asigura benzi de protectie potrivit normelor in vigoare.

Toate activitatile de igienizare care presupun utilizarea focului deschis se vor executa numai  cu respectarea prevederilor art. 97 alin. 1, 3, 4, 5; art. 98 si art. 99 alin. 3 din Norme Generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 163/2007, respectiv a prevederilor Dispozitiilor Generale de aparare impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea miristi, vegetatiei uscate resturilor vegetale, aprobate prin Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative si a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 579/2008;
Distrugerea prin ardere a resturilor vegetale de pe terenuri (miristile, stuful, tufarisurile sau vegetatia ierboasa) se face numai cu acceptul autoritatii  competente pentru protectia mediului, respectiv a Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov si cu informarea in prealabil a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, in conformitate cu prevederile art. 94 alin. 1, lit. n) din Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului  nr. 195/22.12.2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

FUMATUL:
Se interzice fumatul in locuri cu pericol de incendiu sau explozie.
Este interzisa aruncarea la intamplare pe materiale combustibile a resturilor de tigari.

Nerespectarea masurilor legale sus mentionate atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii.

Persoanele fizice si juridice au obligatia morala si legala sa respecte in orice imprejurare normele de prevenire si stingere a incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul.

ESTE MULT MAI UŞOR SA PREVII UN INCENDIU, 
DECÂT SA-L STINGI SAU SA INLATURI URMARILE ACESTUIA!

Sursa: ISU „Tara Barsei” Brasov

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close