(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Plan Urbanistic Zonal „Zona locuințe str. Câmpului, Municipiul Săcele, județul Brașov”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 10.11.2015, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente (etapa elaborarii propunerilor), inițiat de BALINT STEFAN:

1. Memoriu General Plan Urbanistic Zonal „Zona locuințe str. Câmpului, Municipiul Săcele, judetul Brașov”;

2. Regulament local de urbanism Plan Urbanistic Zonal Zona locuințe str. Câmpului, Municipiul Săcele, judetul Brașov”;

3. Piese desenate – Plan încadrare în zona, situația existentă, reglementări urbanistice, regimul juridic, rețele tehnico-edilitare;

Pâna la data de 25.11.2015, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piața Libertății nr.17, Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipulsacele.ro. Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civila este doamna Mihaela Gubernat.

print