(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. și R.L.U. aferent – „Stație mixtă de distribuție carburanți – magazin stație, totem afișare prețuri, copertină, skid GPL”

Primăria Municipiului Săcele anuna publicul interesat asupra declansarii etapei de informare si consultare cu privire la intenția de elaborare a PUZ si RLU aferent – „Statie mixta de distributie carburanti – magazin statie, totem afisare preturi, copertina, skid GPL”, strada ZIZINULUI , FN, Municipiul Săcele, PUZ inițiat de SC BULROM GAS IMPEX SRL.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică si ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 14.06.2018, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afișat anuntul de intentie insotit de avizul de oportunitate.
Până la data de 27.06.2018, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul propus, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ta Libertatii nr.17 – Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro
Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.


Descarca Document

print