(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. şi R.L.U. aferent „Construire locuinţe, strada Nouă, F.N.” din Municipiul Săcele

Primăria Municipiului Săcele aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de elaborare a P.U.Z. şi R.L.U. aferent – „Construire locuinţe, strada Nouă, F.N.” din Municipiul Săcele,  P.U.Z. iniţiat de Roşculeţ Claudiu şi Eftime Ioan.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 17.03.2015, pe site-ul Municipiului Săcele precum şi la avizierul Primăriei Municipiului Săcele este afişat anunţul–etapa intenţiei de elaborare.

Până la data de 29.03.2015, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind proiectul propus la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în strada Piaţa Libertăţii nr. 17 – Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail mihaela.gubernat@municipiulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relaţia cu societatea civilă este doamna Mihaela Gubernat.

print