(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P. U. Z. Locuințe și dotări complementare (modificator al P.U.Z. Zona Bunloc)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau  revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 29.11.2022 până la data de 16.01.2023, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Proiect de Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Locuințe și dotări complementare (modificator al PUZ Zona Bunloc, aprobat cu HCL nr. 16/15.02.2002), Municipiul Săcele;
  2. Raport de specialitate la proiectul de hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal Locuințe și dotări complementare (modificator al PUZ Zona Bunloc, aprobat cu HCL nr. 16/15.02.2002), Municipiul Săcele și referatul de aprobare la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal Locuințe și dotări complementare (modificator al PUZ Zona Bunloc, aprobat cu HCL nr. 16/15.02.2002), Municipiul Săcele;
  3. Memoriu General și Regulament Local de Urbanism PUZ Locuințe și dotări complementare (modificator al PUZ Zona Bunloc, aprobat cu HCL nr. 16/15.02.2002), Municipiul Săcele;
  4. Piese desenate –plan de încadrare în zonă, situația existentă, reglementări urbanistice-zonificare, reglementări urbanistice-ilustrare, rețele edilitare, regim juridic.

Până la data de 15.12.2022 cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în P-ța Libertății nr.17 sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print