(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. „Construire magazin de retail și hale de producție și depozitare”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau  revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 05.03.2020 până la data de 15.04.2020, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Proiect de Hotarare al Consiliului Local privind aprobarea P.U.Z. „Construire magazin de retail și hale de producție și depozitare”, str. Câmpului, nr.97, Municipiul Săcele. Document atașat
  2. Memoriu General și Regulament Local de Urbanism „Construire magazin de retail și hale de producție și depozitare”, str. Câmpului, nr.97, Municipiul Săcele; Documente atașate
  3. Piese desenate – plan de încadrare în PUG, plan de încadrare în zonă, situația existentă, reglementări urbanistice, rețele edilitare, regim juridic. Documentație atașată

Până la data de  19.03.2020 cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ța Libertății nr.17 – Compartimentul Urbanism sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print