(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z construire locuințe și funcțiuni complementare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 102/25.08.2011, începând cu data de 24.08.2015, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele, sunt afișate următoarele documente (Etapa aprobării propunerilor):

1. Memoriu General ”P.U.Z construire locuințe și funcțiuni complementare, strada Câmpului, nr.F.N., inițiat de Firu Floriean;

2. Regulament local de urbanism ”P.U.Z construire locuințe și funcțiuni complementare, strada Câmpului, nr.F.N., inițiat de Firu Floriean;

3. Reglementări urbanistice, încadrare în zonă, regim juridic, rețele edilitare și situația existentă a P.U.Z construire locuințe și funcțiuni complementare, strada Câmpului, nr. F.N. inițiat de Firu Floriean;

Până la data de 08.09.2015, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piața Libertatii nr.17 –Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail a instituției primaria@municipulsacele.ro.

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă este, doamna Mihaela Gubernat.

print