(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. „Construire locuinţe individuale și funcțiuni complementare str.Lanurilor”, Municipiul Săcele

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau  revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, între 11.05.2018-21.06.2018, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Proiect de Hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea PUZ „Construire locuinţe individuale și funcțiuni complementare str.Lanurilor”, Municipiul Săcele
  2. Memoriu General și Regulament Local de Urbanism „Construire locuinţe individuale și funcțiuni complementare str.Lanurilor”, Municipiul Săcele, PUZ inițiat de Paniti  Izabella și alții.
  3. Piese desenate – plan de încadrare în PUG, plan de încadrare în zonă, situația existentă, reglementări urbanistice, regim juridic.

Până la data de 29.05.2018, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate, la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ța Libertății nr.17, Biroul Urbanism sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print