(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

P.U.Z. „Bază auto de transport și întreținere, service auto, sedii de firme, depozitare-DN1A

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și ale Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau  revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 102/25.08.2011, între 19.12.2017-01.02.2018, pe site-ul Municipiului Săcele precum și la avizierul Primăriei Municipiului Săcele sunt afișate următoarele documente:

  1. Proiect de Hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea PUZ „Bază auto de transport și întreținere, service auto, sedii de firme, depozitare-DN1A”, Municipiul Săcele
  2. Memoriu General Plan Urbanistc Zonal „Bază auto de transport și întreținere, service auto, sedii de firme, depozitare-DN1A”, Municipiul Săcele
  3. Regulament local de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Bază auto de transport și întreținere, service auto, sedii de firme, depozitare-DN1A”, Municipiul Săcele
  4. Piese desenate – plan de încadrare în zonă, situația existentă, reglementări urbanistice, reglementări edilitare, regimul juridic al terenurilor.

Până la data de  15.01.2018 cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind documentele mai sus menționate la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat in P-ța Libertății nr.17 – Biroul Urbanism, Patrimoniu sau pe adresa de e-mail alina.vanasila@municipiulsacele.ro

Persoana resposabilă pentru relația cu societatea civilă – d-na Alina Vănășilă.

print