(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 28 septembrie 2023

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 28.09.2023, orele 15.00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. P-ţa. Libertăţii nr. 17, Sala de şedinţe a Consiliului Local, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 31 august 2023 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 12 septembrie 2023 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2023 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile iunie, iulie și august 2023 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 50.000 lei, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Clubul Sportiv Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea C.L. nr. 154 /25.05.2023, republicată, pentru acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane cu domiciliul în Municipiul Săcele, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe Linia/Liniile metropolitane Brașov- Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 7. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului pentru închirierea imobilului cu destinație de școală, situat în Municipiul Săcele, B-dul Brașovului nr. 52, aparținând Parohiei Evanghelice-Lutherane Cernatu – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 8. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului pentru închirierea imobilului cu destinație de școală, situat în Municipiul Săcele, Nicolae Pană nr. 2, aparținând Parohiei Evanghelice Lutherane Satulung Joseni – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Actualizat al Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, conform dispozițiilor G. nr. 293/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului- cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 10. Proiect de hotărâre privind reînnoirea mandatelor administratorilor Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locala a Pădurilor SăceleA.- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru anul 2023 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 12. Proiect de hotărâre pentru completarea C.L. nr. 146/21.04.2022 privind aprobarea zonării Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Săcele și al Regulamentului General de Urbanism – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire două locuințe cuplate (cu două apartamente), garaj și împrejmuire“, strada Câmpului 135 (DN1A), Municipiul Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință P+E, anexă și împrejmuire“, strada C. Brătianu nr. 22, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 16. Proiect de hotărâre privind acordul în vederea utilizării drumurilor forestiere Valea Gârcinului (cca. 3,0 km) și Kólto (7,5 km) pentru desfăşurarea evenimentului automobilistic raliul Brașovului – ,,Tess Rally 52ˮ, în perioada 27-29 octombrie 2023 – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 17. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, a unei suprafețe de teren din imobilul înscris în CF 117541 Săcele, situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 293, către RATBV S.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
 18. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în CF 113752 Săcele, nr.cad 113752, aparținând domeniului public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele, al imobilului înscris în CF 120761 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 20. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sacele-primă înscriere imobil, categoria de folosință drum de exploatare DE 444/4 – 480 mp – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 21. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sacele-primă înscriere imobil, categoria de folosință drum de exploatare DE 481/1/1-729 mp – iniţiator PRIMAR POPA VIRGIL.
 22. Proiect de hotărâre privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 1/1 din imobilul – teren în suprafață de 103 mp, înscris în CF 118801 Săcele, nr. cadastral 118801, având categoria de folosință arabil cu destinație de drum, în favoarea Municipiului Săcele – domeniul public – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 23. Proiect de hotărâre privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 1/1 din imobilul – teren în suprafață de 53 mp, înscris în CF 116530 Săcele, nr. cadastral 116530, având categoria de folosință arabil cu destinație de drum, în favoarea Municipiului Săcele – domeniul public – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 24. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare 639/1/2023 și aprobarea vânzării directe către titularii contractului de concesiune și a prețului pentru vânzare privind imobilul – teren situat în Municipiul Săcele – Str. Viitorului FN – Piața Electroprecizia, înscris în CF nr. 106991 Săcele, nr. cad. 106991, în suprafață de 68 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 25. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare 639/2/2023 și aprobarea vânzării directe către titularii contractului de concesiune și a prețului pentru vânzare privind imobilul – teren situat în Municipiul Săcele – Str. Viitorului FN – Piața Electroprecizia, înscris în CF nr. 120441 Săcele, nr. cad. 120441, în suprafață de 105 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 26. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 10.2023-31.12.2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  

 1. Solicitare reabilitare rampă de acces d-l Pară Sorin Alexandru;
 2. Raport cu privire la deplasarea la Kisújszállás – localitate înfrățită cu Municipiul Săcele – a delegației din partea Municipiului Săcele  în perioada 17-20 august 2023;
 3. Raport de activitate al Consiliului de Administrație al P.L.P. Săcele R.A. pentru perioada 2019-2023;
 4. Informare Servicii Săcelene R.L. referitoare la concedierile colective;
 5. Informare Servicii  Săcelene  R.L.  referitoare  la  inspecția  economico-financiară desfășurată la nivelul societății de către ANAF – D.G.R.F. Brașov.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close