(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  26 septembrie  2019

PROIECTUL

 ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  26 septembrie  2019:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui dr. Aurel PENCIU – inițiatori d-na consilier local Voicescu Nicoleta Teonia și d-na consilier local Lungu Mihaela.

 Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui prof. Andrei SIMON – iniţiator d-nul consilier local Kristály László.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartanenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului situat în intravilanul Municipiului Săcele, Bdul Brașovului nr. 227, în suprafață de 1659 mp, categoria de folosință curți-construcții – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele  a imobilului înscris în CF nr. 103839 Săcele și a imobilului înscris în CF nr. 115788 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului   în suprafață de 2554 mp curți-construcții  –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Săcele  în domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF   152536 Brașov –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele  a suprafeței  de  236 mp, reprezentând zona verde,  rezultată din dezmembrarea  imobilul  identificat în CF  112039 Săcele, nr. cad. 1761, nr. topografic 1315/1/1, în suprafață de 2203 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului în suprafață de 28,32 mp, situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 125 către PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ  – ORGANIZAȚIA JUDEŢEANĂ BRAŞOV – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării a trei refugii stații călători și actualizarea Anexei 3.1 prevăzută în  Contractul de delegare Nr. 1 din 23.03.2017 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Săcele, aprobat prin H.C.L.
 2. 57/ 23.03.2017- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (PT+DE) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Reglementări instalații electrice Intersecție str. Oituz cu str. Mocanilor, Săcele” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile iulie și august 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în vederea retragerii Municipiului Săcele din Acordul de parteneriat încheiat pentru proiectul – „Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Judetului Brașov, pentru un număr de 15 UAT –uri, în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a Statului de funcții și a numărului de personal al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4

 1. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare, de masă lemnoasă pe picior, destinata valorificării către operatorii economici, valabile pentru anul  2019, pe partizi de producție nr. 50 din U.P.  III Piatra Mare și partizi de producție  51-52 -54 din U.P VIII Gârcin – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, destinată valorificării către operatorii economici, valabile pentru  anul  2019, pe partizii de producție nr. 31-32-33-34-46-47 din U.P. III Piatra Mare și partizii de producție nr. 2341 din U.P. VII Doftana – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință ale masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele și a Metodologiei de fundamentare a prețului de pornire la licitațiile pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare, pentru anul de producție 2019, în perioada septembrie-decembrie și pentru anul de productie 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantități de 25 mc  lemn rotund rășinoase pentru industrializare (SR 1294/1993), cu diametrul la capătul subțire >=  24 cm, domnului Tothpal Alexandru Claudiu, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. G-ral Ion Dragalina    60 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.10.2019-31.12.2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

     Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

print