(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 26 martie 2020

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  26 martie 2020:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 27 februarie 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 3 martie 2020- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate in Municipiul Săcele nr. 1/23.03.2017 – iniţiator RIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea exercițiului financiar pe anul 2019 al SC Servicii Săcelene SRL și a Raportului Administratorului privind activitatea  SC Servicii Sacelene SRL pe anul 2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele pentru anul şcolar 2019-2020, semestrul II –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 2020 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind probarea prețurilor de negociere a masei lemnoase din partizile de produse accidentale din partida 93 în U.P. III Piatra Mare-u.a 91 H, partida 94 în U.P. III Piatra Mare-u.a 90A%,  partida 102 în U.P.  VI  Tărlung -u.a 57B,  partida 99 în U.P. VII Doftana-u.a 12A,B  partida 100 în U.P. VII Doftana- u.a 12 C, partida 101 U.P. VII Doftana- u.a 35A%, partida 97 în U.P. VIII Gârcin u.a. 70A,  partida 94 în U.P. VIII Gârcin-u.a.90A%  – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Consolidare/reparare canal pluvial pe strada Morii, tronson cuprins între str. Godri Janos și str. Cloșca” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuințe” – strada Ciucaș, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare, a numiților Militaru Sandu și Militaru Lucia, la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren în suprafață de 25 mp, înscris în CF nr.116614 al localității Săcele, nr. cad.116614 și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare, a numiților Pop Ion-Sorin și Pop Mona, la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren în suprafață de 6.081 mp, înscris în CF nr.114792 al localității Săcele, nr. cad.114792, reprezentând străzile Rențea și Baiului, și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile-terenuri situate în zona Bolnoc– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile –construcții și terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Săcele, către Grădinița nr. 4A – Corp B, str. General Ion Dragalina nr. 78 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile –construcții și terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Săcele, către Grădinița nr. 5 – Corp B, str. Petöfi Sándor nr. 87 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile –construcții și terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Săcele, către Școala Gimnazială nr. 4 ,,Frații Popeea”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Săcele, în domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului-teren înscris în CF nr. 105287 Săcele, în suprafață de 450 mp, situat în Municipiul Săcele, B-dul Brașovului nr. 147- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului situat în Municipiul Săcele, Str. Zizinului nr. 2, identificat în CF nr.4494 Săcele, nr.top.468/1/IV, către PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR  – FILIALA BRAŞOV – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune ,,Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece”, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune ,,PALTINU-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA-GĂVANA’’, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune “PALTINUL-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA”, aflat în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit,  a cantității  de 12  mc  lemn rotund rășinoase pentru industrializare   (SR 1294/1993), cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm și acodarea cu titlu gratuit a cantității de 15 mst  lemn de foc către  Biserica  Ortodoxă  Nașterea Sf. Ioan Botezătorul – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 24.  Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.04.2020-30.06.2020  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

 • Raportul de activitate pe anul 2019 al Primarului Municipiului Săcele.
print