(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  25 iulie 2019

Având în vedere dispoziţiile art. 133 alin. (1); art. 134  alin. (1), lit. a), alin. (3) lit. a);  art. 196 alin. (1) lit. b); art. 197 alin. (1) şi ale art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ D I S P U N E:

 ART. 1.  Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în  data de 25.07.2019, orele 16,00,  la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în Piaţa Libertăţii nr. 17,  în sala de şedinte,  cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

ART. 2.   Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali în format electronic.

ART. 3. Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței.

ART. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează  Secretarul  Municipiului Săcele.

Anexă la Dispoziția nr. 836/18.07.2019

PROIECTUL  ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  25 iulie 2019:

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru finanțarea de 10% din bugetul local al Municipiului Săcele, în vederea dotării cu aparatură și echipamente medicale pentru dezinfecție  a Spitalului Municipal Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a Statului de funcții a Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  – „primă înscriere în cartea funciară a  imobilului –  în suprafață de 2524 mp curți-construcții, domeniul public al Municipiului Săcele”-  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, a unui imobil și terenul aferent, situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 111, identificat în CF nr.100160 Săcele, nr.cad.100160, către S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 2, alin. (1) și alin. (3) din H.C.L. nr. 80/25.04.2019 privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Sacele,  aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de servitute de trecere în favoarea S.C. AUTOCHELU S.R.L. asupra terenului în suprafață de 46 mp identificat în CF nr.104990 Săcele, nr.cad.104990, teren situat în Municipiul Săcele, zona străzii Zizinului- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între C.A.P. Săcele  prin Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Sacele și Municipiul Săcele – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare spălatorie auto self service” – str. Al.I. Lapedatu, nr.132, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de de hotărâre privind aprobarea depunerii documentatiei la Ministerul Turismului in vederea initierii unei Hotarari a Guvernului Romaniei pentru atestarea Municipiului Sacele ca statiune turistica de interes local   – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modificării Capitolului II Art. 2 lit. a) – Obiectul contractului de concesiune – la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune nr. 92/08.12.2014 și  încheierea unui Act Adițional în acest sens   – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, destinat valorificării către operatorii economici, valabile pentru anul  2019, pe partizi de producție  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru prestări servicii silvice-exploatări forestiere a masei lemnoase, provenită din partida nr. 35,U.P. V- Tesla , u.a74 D%  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos fasonat loco cioată, provenit din U.P. V , u.a 74 D % -partida nr. 35, destinat valorificării către populație în anul 2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2019-2020 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

 

 1. Diverse
 • Informare privind activitatea desfasuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 2019;
 • Informare Curtea de Conturi cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 87/27.10.2014;
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close