(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele, din data de 25 ianuarie 2024

Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Săcele, în data de 25.01.2024, orele 15.00, care se va desfășura în format hybrid, respectiv la sediul Primăriei Municipiului Săcele, situat în str. P-ţa. Libertăţii nr. 17, Sala de şedinţe a Consiliului Local, precum și prin mijloace electronice/platforma on-line ZOOM, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 21 decembrie 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al sedinței extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 09 ianuarie 2024 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al sedinței extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 16 ianuarie 2024 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2023 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de coșerit – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
6.Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor prevăzute în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la Contractul privind Delegarea de Gestiune, prin achiziție publică, a serviciilor de Salubrizare și Deszăpezire pe raza Municipiului Săcele nr. 51/18.04.2022 și aprobarea încheierii unui Act Adițional în acest sens – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
7. Proiect de hotărâre pentru respingerea cererii nr. 100232/08.12.2023 formulate de S.C. Galactic Villas S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire sediu administrativ, hale producție și depozitare, strada Rampei, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), destinat valorificării către populație, livrare loco drum auto forestier, în anul de producție 2024 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), destinat valorificării către populație, livrare loco depozit, în anul de producție 2024 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație/vânzare directă, valabile pentru anul de producție 2024, la cherestelele provenite din confiscări, destinate valorificării în condițiile legii, către agenți economici prin licitație/negociere, respectiv către populație prin vânzare directă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare directă ale materialului lemnos provenit din tăieri ilegale, fasonat loco cioată și destinat valorificării către populație, în anul de producție 2024 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos, fasonat la drum auto, destinat valorificării către populație, în anul de producție 2024 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos, fasonat sub formă de sortimente la drum auto, destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 2024 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, în vederea valorificării acesteia către operatori economici, în anul de producție 2024 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
16.Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare al pădurilor pentru anul 2024 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
17.Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexa nr. 2 la H.C.L. nr.
360/ 23.11.2023 privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea D.E.E. ROMÂNIA S.A Cluj Napoca-Sucursala Brașov S.A. asupra unei suprafețe de teren de 50,1 mp, situate în Municipiul  Săcele, B-dul Brașovului nr. 246, pe terenul înscris în C.F. nr. 113677 Săcele și în C.F. nr. 120636 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
18.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Grădinița nr. 4 a unor imobile proprietatea Municipiului Săcele – domeniul public, în vederea desfășurării activităților de învățământ – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Liceul Teoretic „George Moroianu” a unor imobile proprietatea Municipiului Săcele – domeniul public, în vederea desfășurării activităților de învățământ – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
20. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Liceul Teoretic ,,Zajzoni Rab Istvan” a unor imobile proprietatea Municipiului Săcele – domeniul public, în vederea desfășurării activităților de învățământ – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
21. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Școala Gimnazială nr. 5 a unor imobile proprietatea Municipiului Săcele – domeniul public, în vederea desfășurării activităților de învățământ- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
22.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Școala Gimnazială nr. 4 „Frații Popeea”, a imobilului înscris în CF nr. 115740 Săcele, nr. cad. 115740, în suprafață de 5.927 mp, Municipiului Săcele – domeniul public, în vederea desfășurării activităților de învățământ – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
23. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Grădinița cu program prelungit nr. 5 corp B, a unor imobile proprietatea Municipiului Săcele – domeniul public, în vederea desfășurării activităților de învățământ – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
24. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Liceul Tehnologic „Victor Jinga”, a unor imobile proprietatea Municipiului Săcele – domeniul public, în vederea desfășurării activităților de învățământ- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
25. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Școala Gimnazială nr. 1, a unor imobile proprietatea Municipiului Săcele – domeniul public, în vederea desfășurării activităților de învățământ–
iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
26. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 120728 Săcele, nr. cad. 120728, în suprafață de 1158 mp, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
27.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr. și aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 120742 Săcele, nr. cad. 120742, în suprafață de 850 mp, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
28.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 120761 Săcele, nr. cad. 120761, în suprafață de 235 mp, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
29.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 107084 Săcele, nr. cad. 107084, în suprafață de 130 mp, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL..
30.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în C.F. nr. 113900 Săcele, nr. cad. 113900, în suprafață de 1510 mp, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
31.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării prin licitație, a imobilului înscris în CF nr. 113917 Săcele, nr. cad. 113917, în suprafață de 199 mp, proprietatea Municipiului Săcele – domeniul privat – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL

32.
Diverse.
1. Informare privind activitatea desfãşuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul II al anului 2023.

print