(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 22 decembrie 2022

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 22 decembrie 2022:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 21 noiembrie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 8 decembrie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 15 decembrie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA

        Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2022- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării unor valori din Capitolul IV din anexa 1 la H.C.L. nr. 130/2022 pentru stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie 2022 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la H.C.L. nr. 357/21.11.2022 privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele pentru anul școlar 2022-2023 – iniţiator PRIMAR  POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale SERVICII SĂCELENE S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea efectuării în anul 2023 a concediului de odihnă anual neefectuat din anii 2021-2022 de către Primarul și Viceprimarul Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6 mc/9,68 mst lemn fasonat de foc, doamnei Papp Margit – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice – exploatări forestiere a  masei lemnoase pentru diferite partide din U.P. III- Piatra Mare, U.P. V- Tesla, U.P. VI- Tărlung, U.P. VII- Doftana, U.P. VIII – Gârcin – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea draftului de act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din 24.09.2008 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unități locative de tip ANL pentru tineri destinate închirierii, situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 20, sc. B, ap. 12, către titularul  contractului de închiriere – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unități locative de tip ANL pentru tineri destinate închirierii, situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 20, sc. C, ap. 18, către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurate la art. 1 al H.C.L. 339/27.10.2022      privind aprobarea vânzarii unității locative de tip ANL pentru tineri destinate închirierii, situate în  Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 20, sc. C, et. 2, ap.12, către titularul contractului de  închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

   Avize Comisiile 1, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire imobil locuințe (apartamente)”, strada Bolnoc, nr. 70A, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

                   Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință”, strada Brândușelor nr. 46, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

                 Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare parțială PUZ ,,Construire ansamblu rezidențial, clădiri de birouri, prestări servicii, comerț și alte dotări”, aprobat cu H.C.L. nr. 90/11.06.2010 (modificare zonă servicii) și PUZ ,,Construire ansamblu de locuințe”, aprobat cu H.C.L. nr. 17/28.01.2010, strada Neptun Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

   Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,7325 ha, înscrisă în CF 120185 Săcele, situată în U.P. VII  Doftana, u.a 167P% – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

   Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului – teren în suprafață de 1.684 mp, înscris în CF nr. 101418 Săcele, nr. cadastral 101418, categoria de folosință drum și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

   Avize Comisiile 1, 2, 4.

22.  Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.01.2023-31.03.2023 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

   Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 Informare referitoare la emiterea acceptului de înființare a consorțiului școlar B.E.S.T. (Budila, Săcele, Tărlungeni).

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close