(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 17 decembrie 2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 26 noiembrie 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

Proiect de hotărâre pentru  pentru aprobarea efectuării în anul 2021 a concediului de odihnă anual neefectuat de către Primarul și Viceprimarul Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții  ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea  organigramei și a Statului de funcții ale  Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

Proiect de hotărâre  privind modificarea structurii organizatorice funcționale a Spitalului Municipal Săcele pentru perioada Pandemiei SARS-Cov2 COVID 19 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3,4.

Proiect de hotărâre privind  acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele pentru anul şcolar 2020-2021, semestrul I –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

Proiect de hotărâre pentru  aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli  și a Programului de Investiții pe anul 2020  al  Societății Servicii Săcelene S.R.L.  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie 2020 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

Proiect de hotărâre privind desemnarea a câte 3 consilieri locali pentru a face parte din  ,,Comisia tehnică de repartizare efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”  și, respectiv din  ,,Comisia de soluționare a contestațiilor privind repartizarea efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”, locuințe aflate în administrarea Municipiului Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din  ,,Comisia de analiză a documentelor privind vânzarea locuințelor pentru tineri”, locuințe aflate în administrarea Municipiului Săcele – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

Proiect de hotărâre privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din  ,,Comisia de atribuire a spațiilor de locuit ce se află în patrimoniul  Municipiului Săcele” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Săcele în Comisia de control pentru verificarea respectării obligațiilor asumate de locatar prin Contractul de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Săcele în Comisia de evaluare pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a suprafețelor de teren pășune ( pajiști ) aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2,  4;

Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

Proiect de hotărâre  privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din  Comisia de Evaluare (licitație) pentru vânzarea bunurilor din domeniul privat al Municipiului Săcele, precum și din Comisia de Soluționare a Contestațiilor – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE CENTRU EDUCAȚIONAL- GRĂDINIȚĂ-CREȘĂ, B-dul Brașovului, nr. 246, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2,  4;

Proiect de hotărâre  privind aprobarea ofertei de donație a numiților Popescu Vasile, Popescu Daniel și Popescu Loredana- Nicoleta pentru imobilul- teren identificat în CF nr. 114609 Săcele, în suprafață de 1.179 mp, situat în zona străzii Mihai Eminescu tronson II și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare a numiților  Sandu Ion și Sandu Conseluța,  Drobotă Claudiu- Aurelian și Drobotă Mihaela , la dreptul de proprietate asupra imobilului – teren  în suprafață de 97 mp, înscris în CF nr. 117245 Săcele, reprezentând parte din strada Carpenului și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a cotei de 2113/5000 din imobilul înscris în CF nr.  107350 Săcele , a cotei de 2113/5000 din imobilul înscris în CF  nr. 105698 Săcele, a cotei de 4226/10000 din imobilul înscris în CF nr. 103724 Săcele si a cotei de 4226/10000 din imobilul înscris în CF nr. 103723 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a  imobilului înscris în CF  nr. 117702 Săcele , nr.top 7141/63/9 în suprafață de 24 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a  imobilului înscris în CF  nr. 105886 Săcele , nr.top 897/1/3 în suprafață de 162,43 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului  înscris în CF nr. 116066 Săcele, în suprafață de 954574  mp, categoria de folosință pădure și a imobilului înscris  în CF nr. 116065 Săcele, în suprafață de 891300 mp, categoria de folosință pădure  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

     Avize Comisiile 1, 2, 4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare  de masă lemnoasă  pe picior, destinată valorificării către operatorii economici, din producția anului  2021, pe partizi de producție nr. 13-185-186-188 din U.P. VIII Gârcin, partizi de producție nr. 23-57-89-159-176-183 din U.P. VII Doftana, partizi de producție nr. 168-189- 190- 194-195 din U.P.VI Tărlung, partida  de producție nr. 193 din U.P.V Tesla, partizi de producție nr. 60-130-131-132-177-178-181 din U.P. III Piatra Mare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 4.

 

Diverse.

Raportul de activitate al Comitetului Director al Spitalului Municipal Săcele pentru perioada iulie 2017-noiembrie 2020;

Informare cu privire la demisia d-lui Crețu Valentin din Consiliul de Administrație al RPLP Săcele R.A.;

Informare cu privire la demisia d-lui Medianu Gheorghe din Consiliul de Administrație al Societății Servicii Săcelene S.R.L

print