(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   INCIDENȚĂ in 18 mai - 0.40  |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 17 decembrie 2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 26 noiembrie 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

Proiect de hotărâre pentru  pentru aprobarea efectuării în anul 2021 a concediului de odihnă anual neefectuat de către Primarul și Viceprimarul Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții  ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea  organigramei și a Statului de funcții ale  Spitalului Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4.

Proiect de hotărâre  privind modificarea structurii organizatorice funcționale a Spitalului Municipal Săcele pentru perioada Pandemiei SARS-Cov2 COVID 19 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3,4.

Proiect de hotărâre privind  acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele pentru anul şcolar 2020-2021, semestrul I –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

Proiect de hotărâre pentru  aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli  și a Programului de Investiții pe anul 2020  al  Societății Servicii Săcelene S.R.L.  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 4;

Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie 2020 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

Proiect de hotărâre privind desemnarea a câte 3 consilieri locali pentru a face parte din  ,,Comisia tehnică de repartizare efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”  și, respectiv din  ,,Comisia de soluționare a contestațiilor privind repartizarea efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”, locuințe aflate în administrarea Municipiului Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din  ,,Comisia de analiză a documentelor privind vânzarea locuințelor pentru tineri”, locuințe aflate în administrarea Municipiului Săcele – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

Proiect de hotărâre privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din  ,,Comisia de atribuire a spațiilor de locuit ce se află în patrimoniul  Municipiului Săcele” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Săcele în Comisia de control pentru verificarea respectării obligațiilor asumate de locatar prin Contractul de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Săcele în Comisia de evaluare pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a suprafețelor de teren pășune ( pajiști ) aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2,  4;

Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 3, 4;

Proiect de hotărâre  privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din  Comisia de Evaluare (licitație) pentru vânzarea bunurilor din domeniul privat al Municipiului Săcele, precum și din Comisia de Soluționare a Contestațiilor – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4;

Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE CENTRU EDUCAȚIONAL- GRĂDINIȚĂ-CREȘĂ, B-dul Brașovului, nr. 246, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2,  4;

Proiect de hotărâre  privind aprobarea ofertei de donație a numiților Popescu Vasile, Popescu Daniel și Popescu Loredana- Nicoleta pentru imobilul- teren identificat în CF nr. 114609 Săcele, în suprafață de 1.179 mp, situat în zona străzii Mihai Eminescu tronson II și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare a numiților  Sandu Ion și Sandu Conseluța,  Drobotă Claudiu- Aurelian și Drobotă Mihaela , la dreptul de proprietate asupra imobilului – teren  în suprafață de 97 mp, înscris în CF nr. 117245 Săcele, reprezentând parte din strada Carpenului și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a cotei de 2113/5000 din imobilul înscris în CF nr.  107350 Săcele , a cotei de 2113/5000 din imobilul înscris în CF  nr. 105698 Săcele, a cotei de 4226/10000 din imobilul înscris în CF nr. 103724 Săcele si a cotei de 4226/10000 din imobilul înscris în CF nr. 103723 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a  imobilului înscris în CF  nr. 117702 Săcele , nr.top 7141/63/9 în suprafață de 24 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

Avize Comisiile 1, 2, 4.

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a  imobilului înscris în CF  nr. 105886 Săcele , nr.top 897/1/3 în suprafață de 162,43 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 2, 4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului  înscris în CF nr. 116066 Săcele, în suprafață de 954574  mp, categoria de folosință pădure și a imobilului înscris  în CF nr. 116065 Săcele, în suprafață de 891300 mp, categoria de folosință pădure  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

     Avize Comisiile 1, 2, 4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare  de masă lemnoasă  pe picior, destinată valorificării către operatorii economici, din producția anului  2021, pe partizi de producție nr. 13-185-186-188 din U.P. VIII Gârcin, partizi de producție nr. 23-57-89-159-176-183 din U.P. VII Doftana, partizi de producție nr. 168-189- 190- 194-195 din U.P.VI Tărlung, partida  de producție nr. 193 din U.P.V Tesla, partizi de producție nr. 60-130-131-132-177-178-181 din U.P. III Piatra Mare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

      Avize Comisiile 1, 4.

 

Diverse.

Raportul de activitate al Comitetului Director al Spitalului Municipal Săcele pentru perioada iulie 2017-noiembrie 2020;

Informare cu privire la demisia d-lui Crețu Valentin din Consiliul de Administrație al RPLP Săcele R.A.;

Informare cu privire la demisia d-lui Medianu Gheorghe din Consiliul de Administrație al Societății Servicii Săcelene S.R.L

print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close