(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 17 august 2022

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  17 august 2022:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 28 iulie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din  Municipiul Săcele care sunt premianţi la finele anului şcolar 2021 – 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA

        Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Reabilitare pod pe DN 1A Km 182+797”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul Municipal Săcele  a serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justitie, având ca obiect încheierea contractului colectiv de muncă la nivelul unității spitalicești – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori/directori adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Săcele și a unui membru supleant al acestuia – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome din Municipiul Săcele pentru perioada 2022-2027 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele  R.A. a imobilului-teren, în suprafață de 1210 mp,  înscris în CF nr. 117103 Săcele, proprietatea Municipiului Săcele, domeniul public  – iniţiator PRIMAR  Ing.  POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Bisericii Ortodoxe Române Cernatu, a imobilului înscris în CF nr. 107055 Săcele, nr.topografic 7010/3/4, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 3078 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Bisericii Ortodoxe Nașterea Sf. Ioan Botezătoru, a imobilului înscris în CF nr. 107054 Săcele – nr.topografic 7010/3/3, categoria de folosință curți-construcții,  în suprafață de 1134 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea cumpărării prin negociere directă de către Municipiul Săcele a  imobilelor înscrise în CF nr. 115894 Săcele, în suprafață de 476 mp și CF nr. 110025 Săcele, în suprafață de 224 mp, situate în zona Str. Viitorului, în scopul amenajării unui spațiu de recreere pentru persoanele vârstnice – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al HCL nr. 215/26.08.2021 privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul cu nr.top 1174/2, 1175/2, înscris în CF nr. 112625 Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea vânzării terenului înscris în  CF nr. 113310, în suprafață de 15.800 mp, proprietar Municipiul Săcele, domeniul privat și a terenului înscris în CF nr. 113373 Săcele, categoria de folosință arabil, în suprafață de 25.000 mp, proprietar Municipiul Săcele, domeniul privat  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului înscris în CF nr. 107470 Săcele cu imobilul înscris în  CF nr. 114315  Săcele – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren înscris în CF nr. 118713 Săcele, în suprafață de 1231 mp, domeniul public, situat în Municipiul Săcele, str. Mihai Eminescu – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 113714 Săcele, situat în Municipiul Săcele, Piața Libertății nr. 24 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

   Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea de date de carte funciară pentru imobilul înscris în CF nr. 108170 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea de date de carte funciară pentru imobilul înscris în CF nr. 118598 Săcele în suprafață de 1458 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

   Avize Comisiile 1, 2, 4.

 • Informare privind activitatea grupului de lucru constituit la nivelul UAT Săcele în vederea identificării așezărilor informale și luării în evidență a acestora, stabilirea situațiilor persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea, precum și pentru stabilirea măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile;
 • Informare – sesizare USR cu privire la circulația pietonală pe B-dul George Moroianu nr. 32;
 • Informare – solicitare drept de trecere  Ghe. Doja nr. 10C.
print

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. mai multe informatii

Cookie-urile
Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva "e-Intimitate" a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Ce se înțelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

Cum se folosesc cookie-urile?
Domeniul municipiulsacele.ro nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Cookie-urile folosite de platforma pe care s-a dezvoltat site-ul, sunt in numar de trei si nu sunt de tip persistent, ele se sterg automat la iesirea din site:

“tracker” – Aceste cookie este utilizat de către sistemul nostru de management al conținutului pentru a monitoriza paginile anterioare pe care le-ați vizitat, în scopul de a adapta fiecare pagină pentru a vă potrivi mai bine; Se sterge automat la iesirea din site;

“csrf_token” – Este folosit pentru protectia bunei functionari a site-ului, practic verifica daca cel care acceseaza o optiune din site este un utilizator real (pe baza de IP si sesiune); Se pastreaza timp de ora de la accesarea paginii, dupa care se sterge automat.

“super_search_history” – Este folosit pentru cautarea in site, tine minte ultimele cautari (keywords) efectuate de utilizator. Se sterge automat la iesirea din site.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite secţiuni de conţinut de pe site pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi. Aceste terţe părţi pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website şi ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cookie-urile plasate de terţi pe site-ul municipiulsacele.ro provin de la sistemul external de monitorizare a site-ului, Statcounter. Pentru mai multe informatii referitoare la acest cookie va rugam sa accesati acest link: http://statcounter.com/about/legal/

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului

Cum puteţi controla cookie-urile?
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Close