(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 17 august 2022

PROIECTUL

ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  17 august 2022:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 28 iulie 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului Municipiului Săcele pe anul 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din  Municipiul Săcele care sunt premianţi la finele anului şcolar 2021 – 2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA

        Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Reabilitare pod pe DN 1A Km 182+797”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul Municipal Săcele  a serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justitie, având ca obiect încheierea contractului colectiv de muncă la nivelul unității spitalicești – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori/directori adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Săcele și a unui membru supleant al acestuia – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome din Municipiul Săcele pentru perioada 2022-2027 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 3, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele  R.A. a imobilului-teren, în suprafață de 1210 mp,  înscris în CF nr. 117103 Săcele, proprietatea Municipiului Săcele, domeniul public  – iniţiator PRIMAR  Ing.  POPA VIRGIL.

        Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Bisericii Ortodoxe Române Cernatu, a imobilului înscris în CF nr. 107055 Săcele, nr.topografic 7010/3/4, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 3078 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Bisericii Ortodoxe Nașterea Sf. Ioan Botezătoru, a imobilului înscris în CF nr. 107054 Săcele – nr.topografic 7010/3/3, categoria de folosință curți-construcții,  în suprafață de 1134 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea cumpărării prin negociere directă de către Municipiul Săcele a  imobilelor înscrise în CF nr. 115894 Săcele, în suprafață de 476 mp și CF nr. 110025 Săcele, în suprafață de 224 mp, situate în zona Str. Viitorului, în scopul amenajării unui spațiu de recreere pentru persoanele vârstnice – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al HCL nr. 215/26.08.2021 privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul cu nr.top 1174/2, 1175/2, înscris în CF nr. 112625 Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

       Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea vânzării terenului înscris în  CF nr. 113310, în suprafață de 15.800 mp, proprietar Municipiul Săcele, domeniul privat și a terenului înscris în CF nr. 113373 Săcele, categoria de folosință arabil, în suprafață de 25.000 mp, proprietar Municipiul Săcele, domeniul privat  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 2, 4.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului înscris în CF nr. 107470 Săcele cu imobilul înscris în  CF nr. 114315  Săcele – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren înscris în CF nr. 118713 Săcele, în suprafață de 1231 mp, domeniul public, situat în Municipiul Săcele, str. Mihai Eminescu – iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

  Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 113714 Săcele, situat în Municipiul Săcele, Piața Libertății nr. 24 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

   Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea de date de carte funciară pentru imobilul înscris în CF nr. 108170 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

 Avize Comisiile 1, 2, 4;

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea de date de carte funciară pentru imobilul înscris în CF nr. 118598 Săcele în suprafață de 1458 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

   Avize Comisiile 1, 2, 4.

 • Informare privind activitatea grupului de lucru constituit la nivelul UAT Săcele în vederea identificării așezărilor informale și luării în evidență a acestora, stabilirea situațiilor persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea, precum și pentru stabilirea măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile;
 • Informare – sesizare USR cu privire la circulația pietonală pe B-dul George Moroianu nr. 32;
 • Informare – solicitare drept de trecere  Ghe. Doja nr. 10C.
print