(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței extraordinare convocate de îndată din data de 7 ianuarie

1. Proiect de hotărâre pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Municipiului Săcele a deficitului secțiunii de dezvoltare, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului local al Municipiului Săcele, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL ;
3. Proiect de hotărâre pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii a deficitului secțiunilor de funcționare sau dezvoltare, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 al instituțiilor subordonate – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL ;
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării, în anul 2021, a excedentului bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii rezultat la închiderea exercițiului bugetar pe anul 2020 al Municipiului Săcele și instituțiilor subordonate – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL ;
5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de acordare a facilitățiilor fiscale, în sensul anulării accesoriilor prevazute în Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 184/30.07.2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL ;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în speță ce face obiectul dosarului nr. 3922/62/2020, având ca obiect acțiune în anulare act emis de autorități publice, aflat pe rolul Tribunalului Brașov- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL ;
7. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 de pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

print