(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Săcele în data de 11.06.2021

1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 47/25.02.2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Amenajare și dotare Centru Educațional Multifuncțional în ZF ( corp 2)”, în Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
2. Proiect de hotărâre pentru trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr.110975 Săcele, nr. cad. 110975 sub nr. top. 9446/1/1/3/1, în suprafață de 1711 mp și declararea acestuia ca fiind de interes public local – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

print