(0268) 276 164  |  primaria@municipiulsacele.ro
LIVE |   Telefoane Utile |   fiipregatit.ro |  

Ordinea de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliul Local al Municipiului Săcele în data de 31.03.2022

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Înființare Centru Socio-medical în Zum”, cod SMIS 152324 și a cheltuielilor aferente – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ,,Înființare Centru Socio-medical în Zum” în Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
  3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber”, cod SMIS 146991 și a cheltuielilor aferente – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
  4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
print